Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Zakładki z aktualnościami

 • Praktyki dla nauczycieli.

  Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza nauczycieli/elki oraz Instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w branży motoryzacyjnej w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik, elektromechanik, blacharz na bezpłatne praktyki w ramach projektu: „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.
 • W okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.10.2013 r. realizujemy projekt: pt„ Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu” dla nauczycieli/lek oraz Instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w branży spożywczej i gastronomicznej kształcących w zawodach piekarza, cukiernika i kucharza.
 • SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

  Związek Rzemiosła Polskiego i Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zapraszają na
  SZKOLENIA E-LEARNINGOWE z zakresu:
  • Zmiany gospodarczej.
  • Elastycznych form świadczenia pracy i nowych rozwiązań w organizacji pracy.
  • Partnerstwa publiczno - prywatnego oraz
  • Społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR.
 • „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza”

  Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie informuje, iż rozpoczęła realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Działanie 9.4.

Aktualności

2018.02.14    KONKURS JAKIE ZNASZ ZAWODY?

KONKURS JAKIE ZNASZ ZAWODY?

2018.02.12    Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

2018.02.12    „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”

„Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”

2018.02.06    Ruszają regionalne konferencje programu Erasmus+ - razem zmieniajmy edukację w Polsce!

Ruszają regionalne konferencje programu Erasmus+ - razem zmieniajmy edukację w Polsce!

2018.01.30    „Chcemy Szkoły Fachów” dyskusja

„Chcemy Szkoły Fachów”

dyskusja

2018.01.30    Spotkanie dla rzemieślników i projektantów w Fab Lab Orange – 28 lutego 2018 r.

Spotkanie dla rzemieślników i projektantów w Fab Lab Orange – 28 lutego 2018 r.

2018.01.19    Konferencja pn. „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu”.

Konferencja pn. „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu”.

Treść strony

http://mirip.org.pl/redir,index?wiecej=5083&wiecej_news=1
9 maja 2014 r. w Pałacu Prezydenckim z okazji jubileuszu 85-lecia Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie i 80-lecia Związku Izb Rzemieślniczych, Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe.
Odznaczeni zostali:
za wybitne zasługi w dziedzinie ortopedii, za działalność społeczną i zawodową na rzecz osób niepełnosprawnych
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pan Jerzy OMIOTEK
za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Pan Roman KANTORSKI
Pan Jerzy ŁĘCZYCKI
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Pan Edward POŁASKI
Prezydent wręczył także 11 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, które otrzymali:
Pan Edward Bębnowicz
Pan Marek Butrym 
Pan Ireneusz Fertner 
Pan Antoni Januszewski
Pan Waldemar Mrówczyński
Pan Zenon Nojszewski
Pan Eustachy Schubert
Pan Zdzisław Siwiński
Pan Józef Temporowski
Pan Tadeusz Wieczorkowski
Pan Sławomir Zalewski
Osoby uhonorowane najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym „Szablą Kilińskiego”
Pan Jerzy Przeździak 
Pan Stefan Damentka

 

"ZASŁUŻONY DLA WARSZAWY"

W dniu 16.04.2014 r. Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiebiorczości Pan Edward Tomasz Połaski odebrał przyznane przez Radę M.St. Warszawy  wyróżnienie "Zasłużony dla Warszawy".

Sala konferencyjna 182 m 2 do wynajęcia

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie dysponuje salą konferencyjną o powierzchni 182 m kw, usytuowaną w siedzibie Izby, przy ul. Smoczej 27.

Sala konferencyjna jest dostosowana do organizacji konferencji, seminariów, spotkań. Posiada 160 miejsc siedzących. Istnieje możliwość podziału sali na dwie mniejsze części. Wyposażona jest w sprzęt nagłaśniający: KENWOOD.

Dodatkowe wyposażenie sali konferencyjnej to: rzutnik, ekran stały i przenośny, tablice suchościeralne.

Izba zapewnia wynajmującemu:
zaplecze kuchenne o powierzchni: 5 m kw:
Pomieszczenie kuchenne wyposażone jest w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (lodówka, kuchenka gazowa, mikrofalówka) oraz akcesoria kuchenne (czajniki bezprzewodowe, sztućce, zastawy kuchenne i stołowe itp.).zaplecze sanitarne
zaplecze techniczne :szatnia
sprzęt nagłaśniający

Istnieje możliwość skorzystania przez wynajmującego za dodatkową opłatą z obsługi recepcyjnej oraz catering-u.

W sprawie wynajmu sali konferencyjnej prosimy o kontakt z:

Jacek Kokot
Z-ca dyrektora

Tel. (22) 838-32-17 wew. 104, fax.(22) 838-35-53
e-mail: administracja@mirip.org.pl

 

Złoty Krzyż Zasługi dla Prof. Wolfganga Schulhoffa!

W dniu 8 lipca, o godzinie 13:00, w Pałacu Prezydenckim, Prezes Izby Rzemiosła w Düsseldorfie, Niemcy, prof. Wolfgang Schulhoff, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wieloletni wkład w rozwój polsko – niemieckiej przedsiębiorczości w dziedzinie rzemiosła i usług. Odznaczenie wręczył  Szef Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Michałowski.

Inicjatorem wydarzenia oraz od ponad 30 lat partnerem Izby Rzemiosła Düsseldorf ze strony Polskiej jest Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. Wspiera ona małą i średnią przedsiębiorczość, w tym rzemiosło; organizuje wydarzenia propagujące sektor MŚP; jest ciałem doradczym ze strony środowisk biznesowych; realizuje projekty na polu międzynarodowym.

Profesor Wolfgang Schulhoff przyczynił się do rozwoju polskiego sektora MŚP, w tym dla rzemiosła.  W roku 1979 nawiązał współpracę z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRiP) w Warszawie. Wiedza w zakresie funkcjonowania organizacji, którą przekazywał polskiemu partnerowi, sprawiła, że rozwój MIRiP nabrał dynamiki. W ten sposób Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości stała się centrum doradczym dla małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym dla rzemieślników. Ważnym obszarem współpracy było i jest korzystanie z doświadczenia i kompetencji w przeprowadzaniu egzaminów zawodowych, czeladniczych, mistrzowskich ze strony niemieckiej. Profesor Schulhoff dzięki własnej, wieloletniej pracy dostrzega potencjał i zagrożenia dla rozwoju sektora MŚP w Europie. Wkłada nieustannie wysiłek, by podkreślać siłę MŚP.

data: 2013-07-08

Zdjęcia: Ireneusz Fertner

Izba nawiązała współpracę z kolejną uczelnią !

W dniu 05 kwietnia kierownictwo Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości spotkało się z przedstawicielami Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. Jego działalność jest szczególnie bliska rzemiosłu, ponieważ wspiera tzw. ambitne formy przedsiębiorczości – działania, które nie muszą odznaczać się innowacyjnością, ale które nastawione są na rozwój firmy. Badania ekspertów skupionych wokół Centrum Przedsiębiorczości ALK to cenne źródło wiedzy także dla organizacji zrzeszonych w MIRiP.

Obydwa podmioty są żywo zainteresowane współpracą, która skupi się na wspólnej realizacji projektów, wymianie know-how czy prowadzeniu wspólnych badań, dotyczących małej i średniej przedsiębiorczości. Spotkanie zwieńczyło podpisanie listu intencyjnego, potwierdzającego obustronną wolę partnerskiego działania już w najbliższej przyszłości.
 

Oświadczenie

W związku z pytaniami środowiska rzemieślniczego odnośnie współpracy z Fundacją Promocji Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oświadcza, że nie bierze udziału w żadnym projekcie realizowanym z wyżej wymienioną Fundacją.

Jednocześnie informujemy, że żadna, utworzona przez nas spółka nie podpisała  umów ani innych dokumentów deklarujących współpracę  z Fundacją Promocji Przedsiębiorczości w jakimkolwiek zakresie, w tym także, w zakresie realizacji projektu przewidującego wsparcie finansowe i rzeczowe powiatowych oraz gminnych struktur rzemiosła. Izba nie udzieliła również żadnych rekomendacji dla realizacji tego projektu.

W związku z powyższym, zwracamy uwagę na potrzebę zachowania szczególnej ostrożności i należytej staranności przy zawieraniu ewentualnych umów.

Kalendarium

SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-01' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-02' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-03' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-04' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-05' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-06' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-07' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-08' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-09' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-10' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-11' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-12' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-13' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-14' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-15' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-16' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-17' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-18' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-19' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-20' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-21' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-22' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-23' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-24' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-25' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-26' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-27' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
SELECT wydarzenia.* FROM `kalendarium` AS wydarzenia LEFT JOIN `kalendarium_kategorie` AS kategorie ON wydarzenia.kategoria_lp=kategorie.kategoria_lp WHERE kategorie.drzewo_lp='7' AND kategorie.jezyk_lp='1' AND kategorie.nazwa_systemowa='ogolna' AND kategorie.aktywny='1' AND wydarzenia.aktywny='1' AND wydarzenia.rodzaj='0' AND wydarzenia.data='2018-02-28' GROUP BY wydarzenia.wydarzenie_lp
«luty 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 00-04 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl
poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.