Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Zakładki z aktualnościami

 • INBETS BSR. “Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR”.

  INBETS BSR. “Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR”.

  Izba  jest partnerem, Liderem projektu jest Baltic Sea Academy z Hamburga. Założenia projektu są poświęcone problemowi sukcesji w środowisku MSP, a działania projektowe skupiają się na wzmocnieniu i wypracowaniu innowacyjnych modeli transferów biznesowych w MSP. Wypracowane narzędzia mają ułatwić przenoszenie działalności w środowisku MSP, zapewniających ich powszechną dostępność i wdrażanie w przedsiębiorstwach. Projekt realizowany w ramach programu:  Interreg Region Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Wartość całkowita projektu: 2.464.270,00 EURO.
  Wartość dofinansowania w ramach projektu dla Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości: 117.351 EURO

 • Innowacyjne kursy

  RPO WM Poddziałanie 10.3.4. projekt pt. - „Innowacyjne kursy krawiectwa miarowego od tradycyjnej technologii po miarową konstrukcję w systemie CAD/CAM szansą na wejście w szeregi kadr europejskich projektantów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Izba jako partner w projekcie ma za zadanie przeprowadzić 8 sesji egzaminacyjnych czeladniczych dla 80 osób.

  Całkowita wartość projektu: 1 362 672,00 PLN.

  Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2017 r. – 31 marca 2019 r.

   

   

 • RPO WM 10.3.1 – projekt pt. „Kuźnia Zawodowców”.

  Izba jest Liderem tego projektu. Partnerzy – Gamma i miasto Ostrołęka. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 989 311,68 PLN. Celem głównym projektu Kuźnia Zawodowców jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce - CKP zgodnie z potrzebami przeobrażającego się rynku pracy i wyzwaniami gospodarki opartej na wiedzy poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli zawodowych oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności do zatrudnienia 180 uczniów realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

  Okres realizacji projektu 01.02.2018 - 31.08.2020.

 • RPO WM 10.3.1 – projekt pt. „Zawodowy pakiet startowy”.

  Izba jest Liderem tego projektu. Partnerzy – Gamma i miasto Ostrołęka. Całkowita wartość Projektu wynosi 2 067 813,00 PLN. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce zgodnie z potrzebami przeobrażającego się rynku pracy i wyzwaniami gospodarki opartej na wiedzy poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie kompetencji 8 nauczycieli zawodowych oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności do zatrudnienia 190 uczniów realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

  Okres realizacji projektu  01.09.2018 - 31.08.2021.

Aktualności

2018.07.26    Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

2018.07.05    W dniu 26 czerwca 2018 r. odbył się Kongres - XXXVIII Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Warszawie

W dniu 26 czerwca 2018 r. odbył się Kongres - XXXVIII Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

w Warszawie

Przed formalnym otwarciem obrad Kongresu wyróżniono zasłużonych działaczy rzemiosła odznaczeniami przyznanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego. 

Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego przyznała najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze "Szablę Kilińskiego" za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości wieloletnim i zasłużonym działaczom samorządu rzemieślniczego:

 

Panu Zdzisławowi Kłosowi z Cechu Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości w Warszawie,

Panu Andrzejowi Kozakowi z Cechu Rzemiosł Spożywczych w Warszawie ,

Panu Stefanowi Kazimierzowi Krzoskowi z Cechu Rzemiosł Różnych w Piasecznie

Panu Stefanowi Marciniakowi z Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Legionowie.

W związku z tym, że do dnia Kongresu zostały wykonane i dostarczone tylko dwie Szable, wyróżniono na Zjeździe:

Pana Stefana Kazimierza Krzoska

i

Pana Stefana Marciniaka

 

Aktu dekoracji dokonali: Prezes Izby Pan Edward Tomasz Połaski i Zastępca Prezesa Pan Janusz Zdort.

Następnie dokonano otwarcia obrad Kongresu.

Przed przystąpieniem do obrad uczczono minutą ciszy zmarłych rzemieślników i pracowników organizacji rzemieślniczych, którzy odeszli w minionej kadencji.

Z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy m.in. Ś.PStefana Grzesikiewicza -Wieloletniego Prezesa i Dyrektora Izby Rzemieślniczej m.st. Warszawy i Ś.P.Ryszarda Lieberta - Wieloletniego Prezesa Zarządu  Izby Rzemieślniczej m.st. Warszawy, Honorowego Prezesa Izby.

 

Kongres dokonał wyboru Prezesa Izby, członków Zarządu Izby, członków Komisji Rewizyjnej Izby, członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego oraz Delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

 

Prezesem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości został:

Edward Tomasz Połaski

 

Członkami Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostali:

 1. Witold Buczyński
 2. Ireneusz Fertner
 3. Wojciech Hoduń
 4. Adam Kłopotowski
 5. Krzysztof Nitka
 6. Ireneusz Piasecki
 7. Henryk Sacharczuk
 8. Janusz Zdort

 

Członkami Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostali:

 1. Stanisław Chodyna
 2. Grzegorz Dziedzic
 3. Zenon Łukaszuk
 4. Jaga Rey
 5. Piotr Smażyński
 6. Ryszard Terlikowski
 7. Krzysztof  Witowski

 

Członkami Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostali:

 1. Marek Drzażdżyński
 2. Bogdan Krawczyk
 3. Stefan Marciniak
 4. Edmund Osmański
 5. Zygmunt Wypych

 

Delegatami na Kongres Rzemiosła Polskiego zostali:

 1. Witold Buczyński
 2. Marek Drzażdżyński
 3. Andrzej Duch
 4. Ireneusz Fertner
 5. Mieczysław Grodzki
 6. Mieczysław Kurek
 7. Ireneusz Piasecki
 8. Edward Tomasz Połaski
 9. Henryk Sacharczyk
 10. Janusz Zdort

 

Kongres przyjął:

- sprawozdanie z działalności Zarządu Izby za okres kadencji 2014-2018,

- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,

- sprawozdanie finansowego Izby za rok 2017 r. oraz

- ustalił plan finansowego na rok 2018

i

- program działania Izby na lata 2018-2022.


Na tym obrady Kongresu zakończono.

 

 

2018.06.20    Sukces naszych laureatów w ogólnopolskim Konkursie „Jakie znasz zawody”

Sukces naszych laureatów w ogólnopolskim Konkursie „Jakie znasz zawody”

 

29 maja Kapituła Konkursu wybrała laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jakie znasz zawody”. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: konkurs plastyczny (dla przedszkolaków), zdjęcie dla młodzieży szkół podstawowych oraz krótki film dla gimnazjalistów.

 

Jest nam szczególnie miło poinformować, że w finale konkursu w każdej kategorii nagrodzone zostały prace laureatów z regionalnego konkursu przeprowadzonego przez naszą Izbę. Na 9 wyróżnień aż 4 przyznano właśnie laureatom naszej eliminacji regionalnej.

 

W kategorii „Konkurs plastyczny” III miejsce zdobył Sebastian Lesik za pracę „Zegarmistrz”.

W kategorii „zdjęcie” I miejsce zdobyła Aleksandra Gwara za fotografię „Szewca”.

W kategorii „film”, I miejsce zdobyła Zuzanna Sosnówka za film pt. "Szewc”. Trzecie miejsce zdobyła Marta Grabowiecka za film pt. „Krawcowa”.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.


Organizatorem konkursu są: Związek Rzemiosła Polskiego i Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a inicjatorem poznańska Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka.

 

Zdjęcia: https://drive.google.com/drive/folders/1-wstpFExqPl6WlJeR8Lt4dZU1OavpCQe

2018.06.04    Zaproszenie do udziału w XXXVII Pielgrzymce rzemiosła, Izba Nowy Sącz

2018.04.30    Stanowisko Izby w sprawie Powszechnego Samorządu Gospodarczego

2018.04.26    Szkolenie z „RODO” w dniu 14 maja (poniedziałek) 2018 roku, w siedzibie Izby przy ulicy Smoczej 27

Szanowni Państwo,

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 maja (poniedziałek) 2018 roku,  w siedzibie Izby przy ulicy Smoczej 27, w sali konferencyjnej nr 101 odbędzie się szkolenie z „RODO”.

 

Program szkolenia:

 

 1. RODO, a ustawa o ochronie danych osobowych.
 2. Podstawowe pojęcia i ich stosowanie na gruncie RODO.
 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 4. Realizacja obowiązku informacyjnego.
 5. Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
 7. Warsztat praktyczny: polityka bezpieczeństwa , ocena ryzyka./ praca warsztatowa ok. 70 % czasu szkolenia na wzorach dokumentów, opracowywanie polityki bezpieczeństwa łącznie ze wszystkimi załącznikami, metodologia oceny ryzyka- łącznie z matrycą ryzyka/.

 

Czas szkolenia: 9:00 – 16:00.

 

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa.

 

Koszt szkolenia wynosi 200 zł netto/osoba.

 

Prosimy o zgłoszenie/potwierdzenie udziału w szkoleniu na adres e-mail: jacek.kokot@mirip.org.pl z podaniem: imienia, nazwiska, nr. tel. kontaktowego, nazwy organizacji w terminie do dnia 30 kwietnia (poniedziałek) 2018 r.

 

2018.04.26    Uroczysty Finał Konkrsu pn "Jakie znasz zawody?"

W dniu 25 kwietnia br. odbył się uroczysty Finał organizowanego przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości regionalnego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Jakie znasz zawody?”. Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Kurator Oświaty.

Urząd Marszałkowski reprezentował Pan dyrektor Witold Prandota, Mazowieckie Kuratorium Oświaty reprezentowała Pani Anna Kowalska – Zastępca Dyrektora w wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego, a w imieniu Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jana Gogolewskiego gościliśmy Panią Jolantę Kossakowską – Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Laureaci etapu regionalnego konkursu przeszli do ogólnokrajowego etapu organizowanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Fundację Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymały dyplomy oraz wspaniałe nagrody ufundowane przez sponsorów. Laureaci otrzymywali: zegarki na rękę,  budziki, aparaty fotograficzne, boomboxy, hulajnogi, piłki, lampki na biurko, pulsometry, obrazy i zestaw do badmintona .

Uroczystość uświetnił występ artystyczny wykonany przez dzieci z Przedszkola 352 w Warszawie. W podziękowaniu Przedszkole otrzymało: dyplom, nowoczesny termometr bezdotykowy oraz zestaw do prac plastycznych.

Laureatom i wyróżnionym raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

 

Dziękujemy za udział w finale konkursu przedstawicielom patronów, członkom komisji konkursowej, sponsorom, gościom, a przede wszystkim dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom.

 

Zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku.

SPONSORZY

 • Pracownia Zegarmistrzowska Naprawa i Konserwacja Zegarów Antycznych Marek Drzażdżyński
 • Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wołominie
 • TECH-MED Technika Medyczna B. Wójcik Sp. J.
 • Autoryzowana Stacja Obsługi POŁASKI
 • Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych, Związkowi Pracodawców w m.st. Warszawy
 • Cech Rzemiosł Spożywczych w Warszawie
 • Cechowi Rzemiosł Różnych w Piasecznie
 • Cechowi Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego
 • Cechowi Wędliniarzy i Rzeźników w m.st. Warszawie
 • Cechowi Rzemieślników i Przedsiębiorców w Raszynie
 • Cechowi Rzemiosł Różnych m.st. Warszawy
 • Polskiemu Cechowi Bioenergoterapeutów
 • Spółdzielni Rzemieślniczej OTWOCK w Otwocku
 • Spółdzielni Rzemieślniczej ZIELONKA w Zielonce
 • Powiatowemu Cechowi rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Legionowie
 • Rzemieślniczemu Domowi Towarowemu

 

 

 

Treść strony

Szkolenie nowo powołanych członków komisji egzaminacyjnych MIRiP

 

W dniach 13-14 września 2018 r. w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie odbyło się szkolenie nowo powołanych członków komisji egzaminacyjnych MIRiP do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w kadencji 2018–2023.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Edward Tomasz Połaski – Prezes Izby, Pan Janusz Zdort – Z-ca Prezesa Izby, Pani Jolanta Kosakowska – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego, Pani Agnieszka Harasim - trener Związku Rzemiosła Polskiego prowadząca szkolenia dla członków komisji w projekcie „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” oraz współautorka poradnika dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, Dyrekcja, Pracownicy Zespołu Oświaty Zawodowej i Samorządu oraz Członkowie Komisji Egzaminacyjnych dla których szkolenie zostało zorganizowane.

 

Po zakończeniu szkolenia Członkowie Komisji Egzaminacyjnych otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i nominacje i tym samym rozpoczęli pięcioletnią kadencję pracy na rzecz rzemieślniczego sytemu oświaty zawodowej. 

 • Prezes Izby E.T. Połaski
 • Zastępca Prezesa Izby J. Zdort
 • Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej J. Kosakowska
Zaproszenie na Targi Złotniczo - Jubilerskie GOLDEXPO WARSZAWA 4-6.10.2018
Szkolenie dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych MIRiP

 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie informuje, że  w dniach 13-14 września (czwartek i piątek) 2018 r., w godz. 9.00-17.00 odbędzie się szkolenie dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych MIRiP.

 

Szkolenie odbędzie się wg programu ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi i proceduralnymi oraz z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi jakim m.in. jest „Platforma internetowa czeladniczych i mistrzowskich egzaminów w rzemiośle (EWR)”. Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji pracy komisji, zasad przeprowadzania egzaminów, metodyki opracowywania zadań i pytań egzaminacyjnych oraz zasad oceniania.

DO WYNAJĘCIA Sala konferencyjna 182 m2 i powierzchnie biurowe

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie dysponuje salą konferencyjną o powierzchni 182 m kw i powierzchniami biurowymi, usytuowanymi w siedzibie Izby, przy ul. Smoczej 27.

Sala konferencyjna jest dostosowana do organizacji konferencji, seminariów, spotkań. Posiada 160 miejsc siedzących. Istnieje możliwość podziału sali na dwie mniejsze części. Wyposażona jest w sprzęt nagłaśniający: KENWOOD.

Dodatkowe wyposażenie sali konferencyjnej to: rzutnik, ekran stały i przenośny, tablice suchościeralne.

Izba zapewnia wynajmującemu:
zaplecze kuchenne o powierzchni: 5 m kw:
Pomieszczenie kuchenne wyposażone jest w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (lodówka, kuchenka gazowa, mikrofalówka) oraz akcesoria kuchenne (czajniki bezprzewodowe, sztućce, zastawy kuchenne i stołowe itp.).zaplecze sanitarne
zaplecze techniczne :szatnia
sprzęt nagłaśniający

Istnieje możliwość skorzystania przez wynajmującego za dodatkową opłatą z obsługi recepcyjnej oraz catering-u.

W sprawie wynajmu sali konferencyjnej prosimy o kontakt z:

Jacek Kokot
Z-ca dyrektora

Tel. (22) 838-32-17 wew. 104, fax.(22) 838-35-53
e-mail: administracja@mirip.org.pl

 

Kalendarium

«wrzesień 2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.