Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

  2018.07.26
 • W dniu 26 czerwca 2018 r. odbył się Kongres - XXXVIII Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Warszawie

  2018.07.05

  W dniu 26 czerwca 2018 r. odbył się Kongres - XXXVIII Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

  w Warszawie

  Przed formalnym otwarciem obrad Kongresu wyróżniono zasłużonych działaczy rzemiosła odznaczeniami przyznanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego. 

  Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego przyznała najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze "Szablę Kilińskiego" za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości wieloletnim i zasłużonym działaczom samorządu rzemieślniczego:

   

  Panu Zdzisławowi Kłosowi z Cechu Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości w Warszawie,

  Panu Andrzejowi Kozakowi z Cechu Rzemiosł Spożywczych w Warszawie ,

  Panu Stefanowi Kazimierzowi Krzoskowi z Cechu Rzemiosł Różnych w Piasecznie

  Panu Stefanowi Marciniakowi z Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Legionowie.

  W związku z tym, że do dnia Kongresu zostały wykonane i dostarczone tylko dwie Szable, wyróżniono na Zjeździe:

  Pana Stefana Kazimierza Krzoska

  i

  Pana Stefana Marciniaka

   

  Aktu dekoracji dokonali: Prezes Izby Pan Edward Tomasz Połaski i Zastępca Prezesa Pan Janusz Zdort.

  Następnie dokonano otwarcia obrad Kongresu.

  Przed przystąpieniem do obrad uczczono minutą ciszy zmarłych rzemieślników i pracowników organizacji rzemieślniczych, którzy odeszli w minionej kadencji.

  Z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy m.in. Ś.PStefana Grzesikiewicza -Wieloletniego Prezesa i Dyrektora Izby Rzemieślniczej m.st. Warszawy i Ś.P.Ryszarda Lieberta - Wieloletniego Prezesa Zarządu  Izby Rzemieślniczej m.st. Warszawy, Honorowego Prezesa Izby.

   

  Kongres dokonał wyboru Prezesa Izby, członków Zarządu Izby, członków Komisji Rewizyjnej Izby, członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego oraz Delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

   

  Prezesem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości został:

  Edward Tomasz Połaski

   

  Członkami Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostali:

  1. Witold Buczyński
  2. Ireneusz Fertner
  3. Wojciech Hoduń
  4. Adam Kłopotowski
  5. Krzysztof Nitka
  6. Ireneusz Piasecki
  7. Henryk Sacharczuk
  8. Janusz Zdort

   

  Członkami Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostali:

  1. Stanisław Chodyna
  2. Grzegorz Dziedzic
  3. Zenon Łukaszuk
  4. Jaga Rey
  5. Piotr Smażyński
  6. Ryszard Terlikowski
  7. Krzysztof  Witowski

   

  Członkami Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostali:

  1. Marek Drzażdżyński
  2. Bogdan Krawczyk
  3. Stefan Marciniak
  4. Edmund Osmański
  5. Zygmunt Wypych

   

  Delegatami na Kongres Rzemiosła Polskiego zostali:

  1. Witold Buczyński
  2. Marek Drzażdżyński
  3. Andrzej Duch
  4. Ireneusz Fertner
  5. Mieczysław Grodzki
  6. Mieczysław Kurek
  7. Ireneusz Piasecki
  8. Edward Tomasz Połaski
  9. Henryk Sacharczyk
  10. Janusz Zdort

   

  Kongres przyjął:

  - sprawozdanie z działalności Zarządu Izby za okres kadencji 2014-2018,

  - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,

  - sprawozdanie finansowego Izby za rok 2017 r. oraz

  - ustalił plan finansowego na rok 2018

  i

  - program działania Izby na lata 2018-2022.


  Na tym obrady Kongresu zakończono.

   

   

 • Sukces naszych laureatów w ogólnopolskim Konkursie „Jakie znasz zawody”

  2018.06.20

  Sukces naszych laureatów w ogólnopolskim Konkursie „Jakie znasz zawody”

   

  29 maja Kapituła Konkursu wybrała laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jakie znasz zawody”. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: konkurs plastyczny (dla przedszkolaków), zdjęcie dla młodzieży szkół podstawowych oraz krótki film dla gimnazjalistów.

   

  Jest nam szczególnie miło poinformować, że w finale konkursu w każdej kategorii nagrodzone zostały prace laureatów z regionalnego konkursu przeprowadzonego przez naszą Izbę. Na 9 wyróżnień aż 4 przyznano właśnie laureatom naszej eliminacji regionalnej.

   

  W kategorii „Konkurs plastyczny” III miejsce zdobył Sebastian Lesik za pracę „Zegarmistrz”.

  W kategorii „zdjęcie” I miejsce zdobyła Aleksandra Gwara za fotografię „Szewca”.

  W kategorii „film”, I miejsce zdobyła Zuzanna Sosnówka za film pt. "Szewc”. Trzecie miejsce zdobyła Marta Grabowiecka za film pt. „Krawcowa”.

   

  Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.


  Organizatorem konkursu są: Związek Rzemiosła Polskiego i Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a inicjatorem poznańska Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka.

   

  Zdjęcia: https://drive.google.com/drive/folders/1-wstpFExqPl6WlJeR8Lt4dZU1OavpCQe

 • Zaproszenie do udziału w XXXVII Pielgrzymce rzemiosła, Izba Nowy Sącz

  2018.06.04
 • Stanowisko Izby w sprawie Powszechnego Samorządu Gospodarczego

  2018.04.30
 • Szkolenie z „RODO” w dniu 14 maja (poniedziałek) 2018 roku, w siedzibie Izby przy ulicy Smoczej 27

  2018.04.26

  Szanowni Państwo,

   

   

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 maja (poniedziałek) 2018 roku,  w siedzibie Izby przy ulicy Smoczej 27, w sali konferencyjnej nr 101 odbędzie się szkolenie z „RODO”.

   

  Program szkolenia:

   

  1. RODO, a ustawa o ochronie danych osobowych.
  2. Podstawowe pojęcia i ich stosowanie na gruncie RODO.
  3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  4. Realizacja obowiązku informacyjnego.
  5. Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
  7. Warsztat praktyczny: polityka bezpieczeństwa , ocena ryzyka./ praca warsztatowa ok. 70 % czasu szkolenia na wzorach dokumentów, opracowywanie polityki bezpieczeństwa łącznie ze wszystkimi załącznikami, metodologia oceny ryzyka- łącznie z matrycą ryzyka/.

   

  Czas szkolenia: 9:00 – 16:00.

   

  Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa.

   

  Koszt szkolenia wynosi 200 zł netto/osoba.

   

  Prosimy o zgłoszenie/potwierdzenie udziału w szkoleniu na adres e-mail: jacek.kokot@mirip.org.pl z podaniem: imienia, nazwiska, nr. tel. kontaktowego, nazwy organizacji w terminie do dnia 30 kwietnia (poniedziałek) 2018 r.

   

 • Uroczysty Finał Konkrsu pn "Jakie znasz zawody?"

  2018.04.26

  W dniu 25 kwietnia br. odbył się uroczysty Finał organizowanego przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości regionalnego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Jakie znasz zawody?”. Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Kurator Oświaty.

  Urząd Marszałkowski reprezentował Pan dyrektor Witold Prandota, Mazowieckie Kuratorium Oświaty reprezentowała Pani Anna Kowalska – Zastępca Dyrektora w wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego, a w imieniu Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Pana Jana Gogolewskiego gościliśmy Panią Jolantę Kossakowską – Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

  Laureaci etapu regionalnego konkursu przeszli do ogólnokrajowego etapu organizowanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Fundację Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

  Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymały dyplomy oraz wspaniałe nagrody ufundowane przez sponsorów. Laureaci otrzymywali: zegarki na rękę,  budziki, aparaty fotograficzne, boomboxy, hulajnogi, piłki, lampki na biurko, pulsometry, obrazy i zestaw do badmintona .

  Uroczystość uświetnił występ artystyczny wykonany przez dzieci z Przedszkola 352 w Warszawie. W podziękowaniu Przedszkole otrzymało: dyplom, nowoczesny termometr bezdotykowy oraz zestaw do prac plastycznych.

  Laureatom i wyróżnionym raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

   

  Dziękujemy za udział w finale konkursu przedstawicielom patronów, członkom komisji konkursowej, sponsorom, gościom, a przede wszystkim dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom.

   

  Zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku.

  SPONSORZY

  • Pracownia Zegarmistrzowska Naprawa i Konserwacja Zegarów Antycznych Marek Drzażdżyński
  • Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wołominie
  • TECH-MED Technika Medyczna B. Wójcik Sp. J.
  • Autoryzowana Stacja Obsługi POŁASKI
  • Cech Krawców i Rzemiosł Włókienniczych, Związkowi Pracodawców w m.st. Warszawy
  • Cech Rzemiosł Spożywczych w Warszawie
  • Cechowi Rzemiosł Różnych w Piasecznie
  • Cechowi Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego
  • Cechowi Wędliniarzy i Rzeźników w m.st. Warszawie
  • Cechowi Rzemieślników i Przedsiębiorców w Raszynie
  • Cechowi Rzemiosł Różnych m.st. Warszawy
  • Polskiemu Cechowi Bioenergoterapeutów
  • Spółdzielni Rzemieślniczej OTWOCK w Otwocku
  • Spółdzielni Rzemieślniczej ZIELONKA w Zielonce
  • Powiatowemu Cechowi rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Legionowie
  • Rzemieślniczemu Domowi Towarowemu

   

   

   

 • SZKOLENIE - LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH 07.06.2018R.

  2018.04.19

  LIKWIDACJA SZKÓD KOMUNIKA 07.06.2018 r.

   

  MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, ul. Podwale 11 lok.121

  GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00

  PROWADZĄCY SZKOLENIE:  dr Sebastian Sadowski – radca prawny

   

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku OC.
  2. Procedura zgłaszania szkody.
  3. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
  4. Prawo do odszkodowania za ubytek wartości handlowej pojazdu.
  5. Czy w przypadku szkody z OC dopuszczalne jest potrącenie za amortyzację?
  6. Części oryginalne czy zamienniki?
  7. Samochód zastępczy na czas naprawy.
  8. Likwidacja szkody z OC z perspektywy serwisu.
  9. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku AC.
  10. Kalkulacja szkody częściowej i całkowitej.
  11. Terminy wypłat odszkodowania przez ubezpieczyciela – OC i AC.
  12. Odbiór odszkodowania od ubezpieczyciela przez serwis – upoważnienie a cesja.
  13. Reprezentacja osób prawnych i ich obsługa przy likwidacji szkód komunikacyjnych, w tym tryb leasingu, tryb przewłaszczenia na zabezpieczenie – sp. z o.o.,  sp. akcyjne itp.
  14. Sytuacja uprawnionego oraz warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia  kwoty odszkodowania.
  15. Sytuacja warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.
  16. Zmiana ustawy o prawach konsumenta – nowe obowiązki dla warsztatu– zasady reklamacji i rękojmi na usługi i części zamienne.
  17. Spór sądowy z ubezpieczycielem – typowe problemy.
  18. Orzecznictwo sądów w sprawach ubezpieczeniowych – wybór.
  19. Podstawowe zasady procesu cywilnego przed Sądem Powszechnym w sprawach roszczeń ze szkód komunikacyjnych – po ostatniej nowelizacji prawa cywilnego oraz procedury cywilnej.

   

 • ZNAMY LAUREATÓW V REGIONALNEGO KONKURSU PN. "JAKIE ZNASZ ZAWODY?"

  2018.04.12

  W dniu 11 kwietnia 2018 komisja Regionalnego Konkursu pn. ” Jakie znasz zawody?” z ponad 300 praz z województwa Mazowieckiego wyłoniła tegorocznych laureatów.

  Patronatu Honorowego udzieli nam Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska

   

  Komisja Konkursowa obradowała w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji Konkursowej - Edward Tomasz Połaski - Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Warszawie.
  2. Wiceprzewodnicząca Komisji – Dorota Gromadzka – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Warszawie.
  3. Ekspert merytoryczny -  Dr Agnieszka Cieślikowska - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
  4. Ekspert merytoryczny – Dominika Piórczyńska - Wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.
  5. Ekspert merytoryczny – Marek Drzażdżyński - Starszy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st Warszawy
  6. Ekspert merytoryczny - Ireneusz Fertner - Starszy Warszawskiego Cechu Fotografów
  7. w Warszawie.
  8. Sekretarz, koordynator konkursu – Katarzyna Czelejewska, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Warszawie.

   

   

  Komisja Konkursowa wyłoniła Laureatów Konkursu oraz osoby wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych.

  Dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat:

  I miejsce zajął – Sebastian Lesik -  Przedszkole 352, Warszawa,

  II miejsce zajął – Szymon Orłowski - Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi nr 102, Warszawa.

  III miejsce zajął – Jan Kwiek - Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi nr 86, Warszawa.

  Osoby wyróżnione:

  • Paulina Brzozowska - Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi nr 102, Warszawa.,
  • Piotr Pędich - Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi nr 86, Warszawa.
  • Mikołaj Poboży – Przedszkole nr 348, Warszawa.

  Uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej:

  I miejsce zajęła – Aleksandra Gwara - Szkoła Podstawowa nr. 157, Warszawa

  II miejsce zajęła – Gabriela Kęsik - Szkoła Podstawowa nr 2 im Księcia Janusza, Góra Kalwaria

  III miejsce zajął – Igor Kowalski Niepubliczna szkoła Podstawowa PRAXIS, Łąki

  Osoba wyróżniona:

  • Martyna Michalska - Szkoła Podstawowa nr 3, Mława

  Uczniowie uczęszczający z klas gimnazjalnych

  I miejsce zajęła  - Zuzanna Sosnówka - Szkoła Podstawowa nr 340 oddział Gimnazjalny, Warszawa

  II miejsce zajęła – Marta Grabowiecka – Szkoła Podstawowa im H. Sienkiewicza w Sobolewie, odział Gimnazjalny, Sobolew

  III miejsce zajął – Jan Jesień - Szkoła Podstawowa nr 376 oddział Gimnazjalny, Warszawa

  Laureaci etapu regionalnego konkursu przechodzą to ogólnokrajowego etapu organizowanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Fundację Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

   

  Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za udział w Regionalnym

  Finale Konkursu pn. „Jakie znasz zawody?”.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku.

 • ZNAMY LAUREATÓW V REGIONALNEGO KONKURSU PN. "JAKIE ZNASZ ZAWODY?"

  2018.04.12

  W dniu 11 kwietnia 2018 komisja Regionalnego Konkursu pn. ” Jakie znasz zawody?” z ponad 300 praz z województwa Mazowieckiego wyłoniła tegorocznych laureatów.

  Patronatu Honorowego udzieli nam Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska

   

  Komisja Konkursowa obradowała w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji Konkursowej - Edward Tomasz Połaski - Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Warszawie.
  2. Wiceprzewodnicząca Komisji – Dorota Gromadzka – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Warszawie.
  3. Ekspert merytoryczny -  Dr Agnieszka Cieślikowska - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
  4. Ekspert merytoryczny – Dominika Piórczyńska - Wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.
  5. Ekspert merytoryczny – Marek Drzażdżyński - Starszy Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st Warszawy
  6. Ekspert merytoryczny - Ireneusz Fertner - Starszy Warszawskiego Cechu Fotografów
  7. w Warszawie.
  8. Sekretarz, koordynator konkursu – Katarzyna Czelejewska, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Warszawie.

   

   

  Komisja Konkursowa wyłoniła Laureatów Konkursu oraz osoby wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych.

  Dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat:

  I miejsce zajął – Sebastian Lesik -  Przedszkole 352, Warszawa,

  II miejsce zajął – Szymon Orłowski - Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi nr 102, Warszawa.

  III miejsce zajął – Jan Kwiek - Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi nr 86, Warszawa.

  Osoby wyróżnione:

  • Paulina Brzozowska - Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi nr 102, Warszawa.,
  • Piotr Pędich - Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi nr 86, Warszawa.
  • Mikołaj Poboży – Przedszkole nr 348, Warszawa.

  Uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej:

  I miejsce zajęła – Aleksandra Gwara - Szkoła Podstawowa nr. 157, Warszawa

  II miejsce zajęła – Gabriela Kęsik - Szkoła Podstawowa nr 2 im Księcia Janusza, Góra Kalwaria

  III miejsce zajął – Igor Kowalski Niepubliczna szkoła Podstawowa PRAXIS, Łąki

  Osoba wyróżniona:

  • Martyna Michalska - Szkoła Podstawowa nr 3, Mława

  Uczniowie uczęszczający z klas gimnazjalnych

  I miejsce zajęła  - Zuzanna Sosnówka - Szkoła Podstawowa nr 340 oddział Gimnazjalny, Warszawa

  II miejsce zajęła – Marta Grabowiecka – Szkoła Podstawowa im H. Sienkiewicza w Sobolewie, odział Gimnazjalny, Sobolew

  III miejsce zajął – Jan Jesień - Szkoła Podstawowa nr 376 oddział Gimnazjalny, Warszawa

  Laureaci etapu regionalnego konkursu przechodzą to ogólnokrajowego etapu organizowanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Fundację Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

   

  Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za udział w Regionalnym

  Finale Konkursu pn. „Jakie znasz zawody?”.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku.

Stronicowanie

Kalendarium

«wrzesień 2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.