Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Od 1 września 2012 r. pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

1)    w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

więcej:

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu:

a) 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b) 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Powyższe kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.

O zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, pracodawca zawiadamia burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od daty ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu, po otrzymaniu przez gminę dotacji przeznaczonej na ten cel.

Dofinansowanie przyznaje burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

 


Dofinansowanie w 2011 r.

 

Wysokość dofinansowania za wykształcenie każdego młodocianego pracownika zależy od okresu jego kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi na dzień 17 marca w 2011 r. w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące – 4.848,46 zł, a przy okresie 36 miesięcy – 8.080,77 zł. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy dofinansowanie wynosi 253,68 zł za każdy pełny miesiąc.

 

Dofinansowanie w 2010 r.

 

Wysokość dofinansowania za wykształcenie każdego młodocianego pracownika zależy od okresu jego kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi w 2010 r. w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące – 4.848,46 zł, a przy okresie 36 miesięcy – 8.080,77 zł.  W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy dofinansowanie wynosi 253,68 zł za każdy pełny miesiąc.

Kalendarium

«lipiec 2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.