Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

  • Zapytanie ofertowe nr 1/2011

Treść strony

Zapytanie ofertowe nr 1/2011 (dotyczy organizacji Walnego Zgromadzenia)

Warszawa, 20.04.2011

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
tel. + 48 22 838 16 10
fax + 48 22 838 35 53
sekretariat@mirip.org.pl
www.mirip.org.pl
 
 
Zapytanie ofertowe nr 1/2011
( dotyczy organizacji Walnego Zgromadzenia )
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27 01-048 Warszawa 
NIP: 527-020-62-28, REGON: 000449792, KRS: 0000122864
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu Walnego Zgromadzenia Parlamentu Hanzeatyckiego w Warszawie w dniach 16-17.11.2011, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu QUICK oraz ze środków Parlamentu Hanzeatyckiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Kontakt telefoniczny i mailowy przynajmniej 3 razy w miesiącu z Sekretariatem Parlamentu z siedzibą w Niemczech;
- Pozyskanie 1 prelegenta na Walne Zgromadzenie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- Tłumaczenie pisemne 100 stron dokumentacji przedmiotu zamówienia w kombinacji języków niemieckiego i polskiego;
- Rezerwacja noclegu dla 90 członków przedmiotu zamówienia;
- Rezerwacja 2 kolacji dla 90 członków przedmiotu zamówienia;
- Redakcja i wydruk materiałów dla 90 członków przedmiotu zamówienia;
- Przygotowanie 1 konferencji prasowej podczas Walnego Zgromadzenia;
- Publikacja 2 informacji dot. przedmiotu zamówienia w mediach publicznych;
- Przygotowanie raportu końcowego dot. wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Czas realizacji przedmiotu zamówienia: 28.04.2011 – 30.11.2011.
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę, która będzie zawierać:
- pieczątkę firmową,
- datę sporządzenia, 
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- czytelny podpis osoby upoważnionej,
- cenę za całościową realizację przedmiotu zamówienia. 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mirip.org.pl, faksem na nr: + 48 22 838 35 53,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Smocza 27 01-048 Warszawa do dnia 26.04.2011r. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  27.04.2011r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mirip.org.pl
 
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny za realizację przedmiotu zamówienia.
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Jacek Kokot pod numerem telefonu 22 838 32 11 oraz adresem e-mail: sekretariat@mirip.org.pl.
 
   
  • data: 2011.04.20
  • Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
    Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Kalendarium

«kwiecień 2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 00-04 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.