Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Zakładki z aktualnościami

 • INBETS BSR. “Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR”.

  INBETS BSR. “Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR”.

  Izba  jest partnerem, Liderem projektu jest Baltic Sea Academy z Hamburga. Założenia projektu są poświęcone problemowi sukcesji w środowisku MSP, a działania projektowe skupiają się na wzmocnieniu i wypracowaniu innowacyjnych modeli transferów biznesowych w MSP. Wypracowane narzędzia mają ułatwić przenoszenie działalności w środowisku MSP, zapewniających ich powszechną dostępność i wdrażanie w przedsiębiorstwach. Projekt realizowany w ramach programu:  Interreg Region Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Wartość całkowita projektu: 2.464.270,00 EURO. 
  Wartość dofinansowania w ramach projektu dla Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości: 117.351 EURO

 • Innowacyjne kursy

  RPO WM Poddziałanie 10.3.4. projekt pt. - „Innowacyjne kursy krawiectwa miarowego od tradycyjnej technologii po miarową konstrukcję w systemie CAD/CAM szansą na wejście w szeregi kadr europejskich projektantów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Izba jako partner w projekcie ma za zadanie przeprowadzić 8 sesji egzaminacyjnych czeladniczych dla 80 osób.
  Całkowita wartość projektu: 1 362 672,00 PLN.
  Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2017 r. – 31 marca 2019 r.

 • RPO WM 10.3.1 – projekt pt. „Kuźnia Zawodowców”.

  Izba jest Liderem tego projektu. Partnerzy – Gamma i miasto Ostrołęka. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 989 311,68 PLN. Celem głównym projektu Kuźnia Zawodowców jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce - CKP zgodnie z potrzebami przeobrażającego się rynku pracy i wyzwaniami gospodarki opartej na wiedzy poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli zawodowych oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności do zatrudnienia 180 uczniów realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

  Okres realizacji projektu 01.02.2018 - 31.08.2020.

 • RPO WM 10.3.1 – projekt pt. „Zawodowy pakiet startowy”.

  Izba jest Liderem tego projektu. Partnerzy – Gamma i miasto Ostrołęka. Całkowita wartość Projektu wynosi 2 067 813,00 PLN. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce zgodnie z potrzebami przeobrażającego się rynku pracy i wyzwaniami gospodarki opartej na wiedzy poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie kompetencji 8 nauczycieli zawodowych oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności do zatrudnienia 190 uczniów realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

  Okres realizacji projektu  01.09.2018 - 31.08.2021.

Aktualności

2018.10.10    Wybór Dziekanatu Starszyzny Cechowej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

W dniu 10 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Starszyzny Cechowej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie,  na którym dokonano wyboru Dziekanatu Starszyzny Cechowej.

2018.10.10    Zaproszenie na spotkanie z kandydatem na Prezydenta m. st. Warszawy Posłem na Sejm RP Panem Rafałem Trzaskowskim

Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji rzemieślniczych zrzeszonych w naszej Izbie, działaczy, pracodawców  - rzemieślników, członków Komisji Egzaminacyjnych MIRiP oraz pracowników Cechów Rzemieślniczych i Spółdzielni Rzemieślniczych na spotkanie z  kandydatem na Prezydenta m.st. Warszawy Posłem na Sejm RP Panem Rafałem Trzaskowskim.

2018.10.03    Zaproszenie na Targi Złotniczo - Jubilerskie GOLDEXPO WARSZAWA 4-6.10.2018

2018.09.14    Szkolenie nowo powołanych członków komisji egzaminacyjnych MIRiP

W dniach 13-14 września 2018 r. w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie odbyło się szkolenie nowo powołanych członków komisji egzaminacyjnych MIRiP do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w kadencji 2018–2023.

2018.09.10    Szkolenie dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych MIRiP

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie informuje, że  w dniach 13-14 września (czwartek i piątek) 2018 r., w godz. 9.00-17.00 odbędzie się szkolenie dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych MIRiP.

2018.07.26    Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie zmian wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

2018.07.05    W dniu 26 czerwca 2018 r. odbył się Kongres - XXXVIII Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Warszawie

W dniu 26 czerwca 2018 r. odbył się Kongres - XXXVIII Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

w Warszawie

Przed formalnym otwarciem obrad Kongresu wyróżniono zasłużonych działaczy rzemiosła odznaczeniami przyznanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego. 

Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego przyznała najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze "Szablę Kilińskiego" za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości wieloletnim i zasłużonym działaczom samorządu rzemieślniczego:

 

Panu Zdzisławowi Kłosowi z Cechu Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości w Warszawie,

Panu Andrzejowi Kozakowi z Cechu Rzemiosł Spożywczych w Warszawie ,

Panu Stefanowi Kazimierzowi Krzoskowi z Cechu Rzemiosł Różnych w Piasecznie

Panu Stefanowi Marciniakowi z Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Legionowie.

W związku z tym, że do dnia Kongresu zostały wykonane i dostarczone tylko dwie Szable, wyróżniono na Zjeździe:

Pana Stefana Kazimierza Krzoska

i

Pana Stefana Marciniaka

 

Aktu dekoracji dokonali: Prezes Izby Pan Edward Tomasz Połaski i Zastępca Prezesa Pan Janusz Zdort.

Następnie dokonano otwarcia obrad Kongresu.

Przed przystąpieniem do obrad uczczono minutą ciszy zmarłych rzemieślników i pracowników organizacji rzemieślniczych, którzy odeszli w minionej kadencji.

Z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy m.in. Ś.PStefana Grzesikiewicza -Wieloletniego Prezesa i Dyrektora Izby Rzemieślniczej m.st. Warszawy i Ś.P.Ryszarda Lieberta - Wieloletniego Prezesa Zarządu  Izby Rzemieślniczej m.st. Warszawy, Honorowego Prezesa Izby.

 

Kongres dokonał wyboru Prezesa Izby, członków Zarządu Izby, członków Komisji Rewizyjnej Izby, członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego oraz Delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

 

Prezesem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości został:

Edward Tomasz Połaski

 

Członkami Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostali:

 1. Witold Buczyński
 2. Ireneusz Fertner
 3. Wojciech Hoduń
 4. Adam Kłopotowski
 5. Krzysztof Nitka
 6. Ireneusz Piasecki
 7. Henryk Sacharczuk
 8. Janusz Zdort

 

Członkami Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostali:

 1. Stanisław Chodyna
 2. Grzegorz Dziedzic
 3. Zenon Łukaszuk
 4. Jaga Rey
 5. Piotr Smażyński
 6. Ryszard Terlikowski
 7. Krzysztof  Witowski

 

Członkami Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostali:

 1. Marek Drzażdżyński
 2. Bogdan Krawczyk
 3. Stefan Marciniak
 4. Edmund Osmański
 5. Zygmunt Wypych

 

Delegatami na Kongres Rzemiosła Polskiego zostali:

 1. Witold Buczyński
 2. Marek Drzażdżyński
 3. Andrzej Duch
 4. Ireneusz Fertner
 5. Mieczysław Grodzki
 6. Mieczysław Kurek
 7. Ireneusz Piasecki
 8. Edward Tomasz Połaski
 9. Henryk Sacharczyk
 10. Janusz Zdort

 

Kongres przyjął:

- sprawozdanie z działalności Zarządu Izby za okres kadencji 2014-2018,

- sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,

- sprawozdanie finansowego Izby za rok 2017 r. oraz

- ustalił plan finansowego na rok 2018

i

- program działania Izby na lata 2018-2022.


Na tym obrady Kongresu zakończono.

 

 

Treść strony

DO WYNAJĘCIA Sala konferencyjna 182 m2 i powierzchnie biurowe

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie dysponuje salą konferencyjną o powierzchni 182 m kw i powierzchniami biurowymi, usytuowanymi w siedzibie Izby, przy ul. Smoczej 27.

Sala konferencyjna jest dostosowana do organizacji konferencji, seminariów, spotkań. Posiada 160 miejsc siedzących. Istnieje możliwość podziału sali na dwie mniejsze części. Wyposażona jest w sprzęt nagłaśniający: KENWOOD.

Dodatkowe wyposażenie sali konferencyjnej to: rzutnik, ekran stały i przenośny, tablice suchościeralne.

Izba zapewnia wynajmującemu:
zaplecze kuchenne o powierzchni: 5 m kw:
Pomieszczenie kuchenne wyposażone jest w podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (lodówka, kuchenka gazowa, mikrofalówka) oraz akcesoria kuchenne (czajniki bezprzewodowe, sztućce, zastawy kuchenne i stołowe itp.).zaplecze sanitarne
zaplecze techniczne :szatnia
sprzęt nagłaśniający

Istnieje możliwość skorzystania przez wynajmującego za dodatkową opłatą z obsługi recepcyjnej oraz catering-u.

W sprawie wynajmu sali konferencyjnej prosimy o kontakt z:

Jacek Kokot
Z-ca dyrektora

Tel. (22) 838-32-17 wew. 104, fax.(22) 838-35-53
e-mail: administracja@mirip.org.pl

 

Kalendarium

«październik 2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

poig
http://parp.gov.pl
-
http://ec.europa.eu/

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.