Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Treść strony

Zapytanie ofertowe nr 22/P/2013


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na zakup pomocy dydaktycznych – książek na potrzeby kursu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno - technicznych” dla grupy liczącej 10 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kurs odbędzie się w okresie: wrzesień 2013 r.

 • data: 2013-09-06

Zapytanie ofertowe nr 21/P/2013


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Gołotczyzna (woj. mazowieckie) z zakresu „Kurs Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”. Kursy odbędą się w okresie: wrzesień 2013 r – do końca realizacji Projektu. Grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób, Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

 • data: 2013-08-27

Zapytanie ofertowe nr 20/P/2013


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Gołotczyzna (woj. mazowieckie) z zakresu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”, polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku dla grupy liczącej 10-12 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kursy odbędą się w okresie: wrzesień 2013r do końca realizacji Projektu. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10 osób. Przewiduje się zorganizowanie ok. 18/19 spotkań (dokładny termin zostanie podany do 3 dni przed rozpoczęciem kursu).

 • data: 2013-08-27

Zapytanie ofertowe nr 19/P/2013


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Miętne (woj. mazowieckie) z zakresu „MS Office z tablicami interaktywnymi” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”, polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku dla grupy liczącej 10-12 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kursy odbędą się w okresie: wrzesień 2013r. do końca realizacji Projektu. Grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób. Przewiduje się zorganizowanie ok. 19 spotkań łącznie (dokładny termin zostanie podany do 3 dni przed rozpoczęciem kursu).

 • data: 2013-08-19

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Miętne (woj. mazowieckie) z zakresu „Kurs MS Office z tablicami interaktywnymi” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”. Kursy odbędą się w okresie: wrzesień 2013r. do końca realizacji projektu. Grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób, Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

 • data: 2013-08-19

Zapytanie ofertowe nr 17/P/2013


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na zakup materiałów szkoleniowych na potrzeby kursu „Snycerstwo” organizowanych w miejscowości Radom (woj. mazowieckie) dla grupy liczącej 10 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kurs odbędzie się w okresie: sierpień 2013 r. – wrzesień 2013 r.

 • data: 2013-08-05

Zapytanie ofertowe nr 16/P/2013

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Radom (woj. mazowieckie) z zakresu „Snycerstwo” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”, polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku dla grupy liczącej 10-12 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kursy odbędą się w okresie: sierpień 2013 r. – wrzesień 2013 r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób. Przewiduje się zorganizowanie ok. 19 spotkań (dokładny termin zostanie podany do 3 dni przed rozpoczęciem kursu).

 • data: 2013-07-19

Zapytanie ofertowe nr 15/P/2013


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Radom (woj. mazowieckie) z zakresu „Kurs Snycerstwo” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”. Kursy odbędą się w okresie: sierpień 2013 r. – wrzesień 2013 r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób, Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

 • data: 2013-07-19

Zapytanie ofertowe nr 14/P/2013


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Garbatka-Letnisko (woj. mazowieckie) z zakresu „Kurs Snycerstwo” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”. Kursy odbędą się w okresie: czerwiec 2013 r. – wrzesień 2013 r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób, Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.
 

 • data: 2013-06-13

Zapytanie ofertowe nr 13/P/2013


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Garbatka-Letnisko (woj. mazowieckie) z zakresu „Snycerstwo” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”, polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku dla grupy liczącej 10-12 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kursy odbędą się w okresie: czerwiec 2013 r. – wrzesień 2013 r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób. Przewiduje się zorganizowanie ok. 19 spotkań (dokładny termin zostanie podany do 3 dni przed rozpoczęciem kursu).

 • data: 2013-06-13

Zapytanie ofertowe nr 12/P/2013


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Nowa Sucha (woj. mazowieckie) z zakresu „Kurs Carvingu” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”, polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku dla grupy liczącej ok.10 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kursy odbędą się w okresie: czerwiec 2013 r – wrzesień 2013r. Przewiduje się zorganizowanie ok. 19 spotkań (dokładny termin zostanie podany do 3 dni przed rozpoczęciem kursu).

 • data: 2013-06-05

Zapytanie ofertowe nr 11/P/2013


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w Nowej Suchej (woj. mazowieckie) z zakresu „Kurs Carvingu” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”. Kursy odbędą się w okresie: czerwiec 2013 r – wrzesień 2013r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób uczestników projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

 • data: 2013-06-05

Zapytanie ofertowe nr 10/P/2013 na opracowanie treści merytorycznych i przeprowadzenie od 1 do 4 szkoleń doskonalących pt. „Snycerstwo”

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na opracowanie treści merytorycznych i przeprowadzenie od 1 do 4 szkoleń doskonalących pt. „Kurs Snycerstwo”, z których każde będzie zawierać 90 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut). Kurs odbędą się w okresie: maj 2013 r. – czerwiec 2013 r. Przeszkolonych będzie około od 10 do 40 uczestników projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

Zapytanie ofertowe nr 9/P/2013 na opracowanie treści merytorycznych i przeprowadzenie od 1 do 4 szkoleń doskonalących pt. „Drewno w złocie i politurze”

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na opracowanie treści merytorycznych i przeprowadzenie od 1 do 4 szkoleń doskonalących pt. „Drewno w złocie i politurze”, z których każde będzie zawierać 90 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut). Kurs odbędą się w okresie: maj 2013 r. – czerwiec 2013 r. Przeszkolonych będzie około od 10 do 40 uczestników projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

Zapytanie ofertowe nr 8/P/2013 na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Garbatka-Letnisko z zakresu „Snycerstwo” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Garbatka-Letnisko (woj. mazowieckie) z zakresu „Kurs Snycerstwo” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”. Kursy odbędą się w okresie: maj 2013 r. – czerwiec 2013 r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób, Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

Zapytanie ofertowe nr 7/P/2013 na na usługę cateringową na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Garbatka-Letnisko z zakresu „Snycerstwo” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Garbatka-Letnisko (woj. mazowieckie) z zakresu „Snycerstwo” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”, polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku dla grupy liczącej 10-12 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

Zapytanie ofertowe nr 6/P/2013 na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Garbatka-Letnisko z zakresu „Drewno z złocie i politurze” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Garbatka-Letnisko (woj. mazowieckie) z zakresu „Kurs Drewno w złocie i politurze” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”. Kursy odbędą się w okresie: maj 2013 r. – czerwiec 2013 r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób, Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

Zapytanie ofertowe nr 5/P/2013 na na usługę cateringową na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Garbatka-Letnisko z zakresu „Drewno w złocie i politurze” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Garbatka-Letnisko (woj. mazowieckie) z zakresu „Drewno w złocie i politurze” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”, polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku dla grupy liczącej 10-12 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

Zapytanie ofertowe nr 4/P/2013 na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Ręczaje Nowe z zakresu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Ręczaje Nowe (woj. mazowieckie) z zakresu „Kurs Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”. Kursy odbędą się w okresie: luty 2013 r. – czerwiec 2013 r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób, Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

Zapytanie ofertowe nr 3/P/2013 na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Ręczaje Nowe z zakresu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Ręczaje Nowe (woj. mazowieckie) z zakresu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”, polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku dla grupy liczącej 10-12 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kursy odbędą się w okresie: luty 2013 r. – czerwiec 2013 r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób. Przewiduje się zorganizowanie ok. 19 spotkań (dokładny termin zostanie podany do 3 dni przed rozpoczęciem kursu).

Zapytanie ofertowe nr 2/P/2013 na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Ciemne z zakresu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Ciemne (woj. mazowieckie) z zakresu „Kurs Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”. Kursy odbędą się w okresie: luty 2013 r. – czerwiec 2013 r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób, Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/P/2013 na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Ciemne z zakresu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Ciemne (woj. mazowieckie) z zakresu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”, polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku dla grupy liczącej 10-12 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kursy odbędą się w okresie: luty 2013 r. – czerwiec 2013r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób. Przewiduje się zorganizowanie ok. 19 spotkań (dokładny termin zostanie podany do 3 dni przed rozpoczęciem kursu).

 

Zapytanie ofertowe nr 20 na: na opracowanie treści merytorycznych i przeprowadzenie od 1 do 4 szkoleń doskonalących pt. „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno - technicznych”,

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na opracowanie treści merytorycznych i przeprowadzenie od 1 do 4 szkoleń doskonalących pt. „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno - technicznych”, z których każde będzie zawierać 90 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut). Kurs odbędą się w okresie: styczeń 2013 r. – czerwiec 2013 r. Przeszkolonych będzie około od 10 do 40 uczestników projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kurs skierowane są do nauczycieli/ek oraz instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych i zamieszkałych na obszarze województwa mazowieckiego. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób. Zamawiający zapewnia sale wykładowe, wydruk materiałów oraz niezbędny sprzęt do prawidłowej realizacji szkoleń.

Zapytanie ofertowe nr 19: na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Poświętne z zakresu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”,

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Poświętne (woj. mazowieckie) z zakresu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”, polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku dla grupy liczącej 10-12 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kursy odbędą się w okresie: grudzień 2012 r. – czerwiec 2013r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób. Przewiduje się zorganizowanie ok. 19 spotkań (dokładny termin zostanie podany do 3 dni przed rozpoczęciem kursu).

Zapytanie ofertowe nr 18: na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Poświętne z zakresu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajem sal szkoleniowych na potrzeby kursów realizowanych w miejscowości Poświętne (woj. mazowieckie) z zakresu „Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów informatyczno-technicznych” oraz „Kurs komunikacji interpersonalnej z trudnym uczniem”. Kursy odbędą się w okresie: grudzień 2012 r. – czerwiec 2013 r. Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyć 10-12 osób, Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11.

Zapytanie ofertowe 17: na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Zabrodzie z zakresu „Kurs Carvingu” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”


Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby kursów organizowanych w miejscowości Zabrodzie (woj. mazowieckie) z zakresu „Kurs Carvingu” i „Komunikacja interpersonalna z trudnym uczniem”, polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu do wskazanej sali wraz z rozłożeniem na stołach poczęstunku dla grupy liczącej 10-12 Uczestników Projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i IPNZ Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.04.00-14-053/11. Kursy odbędą się w okresie: październik 2012 r. – czerwiec 2013 r. Przewiduje się zorganizowanie ok. 19 spotkań (dokładny termin zostanie podany do 3 dni przed rozpoczęciem kursu).

następna strona »

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.