Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Treść strony

23-25 luty 2015 r.

W dniach 23-25 lutego 2015r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbył się ostatni warsztat z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Biznesu). Spotkanie odbyło się w Paprotni w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Wykładowcą  była Pani dr Ewelina Wiszczun.

Podczas interaktywnych warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się ze standardami, narzędziami i dobrymi praktykami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które umożliwiają opracowanie i wdrożenie własnych strategii dostosowanych do profilu działalności  swojej firmy. W warsztacie wzięło udział 14 osób. Byli to członkowie związków zawodowych.

W tym samym terminie tj. 24-25 lutego 2015r. odbyło się pierwsze szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 9 przedstawicieli związków zawodowych podczas dwudniowego szkolenia miało okazję przybliżyć wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na zakończenie szkoleń każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach na rzecz podnoszenia wiedzy dotyczącej elastycznych form świadczenia pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Na szczególne uznanie zasługuje profesjonalizm naszych trenerów oraz pełen taktu sposób traktowania wszystkich uczestników szkolenia. Ciepła i miła atmosfera zajęć spowodowały,
że uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne.

17-19 luty 2015 r.

W dniach 17-19 lutego 2015r.  odbyło się kolejne szkolenie w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” z zakresu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, gdzie 11 osób (przedstawiciele związków zawodowych oraz pracownicy przedsiębiorstw z sektora MSP) podczas trzydniowego szkolenia miało okazję przybliżyć wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP. Zajęcia prowadzone były przez Pana Jarosława Stankiewicza, który jest wieloletnim trenerem biznesu oraz doświadczonym specjalista w dziedzinie finansów.

W tym samym terminie tj. 17-18 lutego 2015r. odbyło się także szkolenie z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Podczas dwudniowego szkolenia 11 osób (przedstawiciele związków zawodowych oraz pracownicy przedsiębiorstw z sektora MSP) miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Lewińską, wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Uczestnicy szkolenia otrzymali zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jasno wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy. Pochwalony został profesjonalizm naszych trenerów oraz pełen taktu sposób traktowania uczestników szkolenia. Ciepła i miła atmosfera oraz żywe dyskusje podczas zajęć spowodowały,
że uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko przyjemne, ale i pożyteczne.

 

1-3 grudzień 2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 1-3 grudnia 2014 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyły się szkolenia z zakresu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska, każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Spotkanie z Partnerstwa Publiczo - Prywatnego poprowadził Pan Jarosław Stankiewicz, wieloletni trener biznesu oraz doświadczony specjalista w dziedzinie finansów. Łącznie mw tym szkoleniu uczestniczyło 14 pracowników i pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP.

Warsztat ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przeprowadził dr Rafał Towalski. Podczas interaktywnych warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się ze standardami, narzędziami i dobrymi praktykami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które umożliwiają opracowanie i wdrożenie własnych strategii dostosowanych do profilu działalności  swojej firmy. W warsztacie wzięło udział 10 pracowników i pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP.

Na zakończenie warsztatu każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego warsztatu i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach na rzecz podnoszenia świadomości z zakresu CSR jak i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 

 • -
 • -
 • -

26-28 listopad 2014 r.

W dniach 26-28 listopada 2014 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się kolejne szkolenia. Pracownicy i pracodawcy sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w trzech szkoleniach: trzydniowym szkoleniu z Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz dwóch dwudniowych szkoleniach poruszających tematykę Zarządzania Zmianą Gospodarczą i Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Wszystkie spotkania odbyły się w miejscowości Paprotnia w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Każdy z uczestników otrzymał zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Cykl szkoleń rozpoczęto 26 listopada br. z Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, w którym brali udział przedstawiciele przedsiębiorców, pracodawcy oraz pracownicy. Spotkanie
z Partnerstwa Publiczo - Prywatnego poprowadził Pan Jarosław Stankiewicz, wieloletni trener biznesu oraz doświadczony specjalista w dziedzinie finansów. Łącznie w tym szkoleniu uczestniczyło 9 osób.

Podczas dwudniowego szkolenia w dniach 26-27.11.2014 r. z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą 9 pracowników przedsiębiorstw i pracodawców z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowska wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

W tym samym terminie tj. 26-27.11.2014 r. odbyło się także kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 9 pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiet jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonych szkoleń i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak też bardzo przydatne w pracy.

27-29 październik 2014

W dniach 27-29 października 2014 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyło się kolejne szkolenie z zakresu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego. Podczas trzydniowego szkolenia 10 pracowników i pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP. Zajęcia prowadzone były przez Pana Jarosława Stankiewicza.

Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska gdzie każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie  wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia. Miła atmosfera zajęć jak i profesjonalizm naszego trenera spowodowała, iż uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne.

 

 • -
 • -
 • -

14-15 październik 2014 r.

W dniach 14-15 październik 2014 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się kolejne 2 szkolenia. Przedstawiciele przedsiębiorstw  mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniach poruszających tematykę Zarządzania Zmianą Gospodarczą i Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Podczas dwudniowego szkolenia w dniach 14-15 października 2014r. z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą 7 przedsiębiorców miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Lewińską - wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

W tym samym terminie tj. 14-15 października br. odbyło się także kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 6 przedsiębiorców podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

28-30 lipiec 2014 r.

W dniach 28-30 lipca 2014 r.  odbyło się kolejne szkolenie w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” z zakresu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, gdzie 7 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP podczas trzydniowego szkolenia miało okazję przybliżyć wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP. Zajęcia prowadzone były przez Pana Jarosława Stankiewicza, który jest wieloletnim trenerem biznesu oraz doświadczonym specjalista w dziedzinie finansów.

W tym samym terminie tj. 28-29 lipca 2014 r. odbyło się także szkolenie z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Podczas dwudniowego szkolenia 7 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Lewińską, wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Uczestnicy szkolenia otrzymali zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jasno wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy. Pochwalony został profesjonalizm naszych trenerów oraz pełen taktu sposób traktowania uczestników szkolenia. Ciepła i miła atmosfera oraz żywe dyskusje podczas zajęć spowodowały, że uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko przyjemne, ale i pożyteczne.

 

 • -
 • -
 • -

2-4 czerwiec 2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 2-4 czerwca  odbyło się szkolenie z zakresu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, gdzie 9 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP podczas trzydniowego szkolenia miało okazję przybliżyć wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP. Zajęcia prowadzone były przez Pana Jarosława Stankiewicza.

W tym samym terminie tj. 3-4 czerwca 2014 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyło się szkolenie z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Podczas dwudniowego szkolenia 6 przedstawicieli związków zawodowych oraz pracowników i pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Lewińską, wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy. Na szczególne uznanie zasługuje profesjonalizm naszych trenerów oraz pełen taktu sposób traktowania wszystkich uczestników szkolenia. Ciepła i miła atmosfera zajęć spowodowały, że uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne.

Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą - Hotel Kuźnia Napoleońska , każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

 

 • -
 • -
 • -

19-21 maj 2014 r.

W ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się dwa kolejne szkolenia. W dniach 19-21 maj 2014 r.  pracownicy i pracodawcy przedsiębiorstw z sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w szkoleniach poruszających tematykę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Podczas trzydniowego szkolenia w dniach 24-26 marca 2014 r. z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  19 pracowników i pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP. Spotkanie poprowadził Pan Jarosław Stankiewicz wieloletni trener biznesu oraz doświadczony specjalista w dziedzinie finansów.

W tym samym terminie tj. 20-21 maja 2014 r. odbyło się także kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy, gdzie 9 pracowników i pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia do wypełniania. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Profesjonalizm, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt
z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

 • -
 • -
 • -

7-9 kwiecień 2014 r.

W dniach 7-9 kwietnia 2014r. w ramach Projektu "Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP" odbyły się kolejne szkolenia.

Pracownicy i pracodawcy sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w trzech szkoleniach i warsztacie: trzydniowym szkoleniu z Partnerstwa Publiczno - Prywatnego i warsztacie ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), oraz dwóch dwudniowych szkoleniach poruszających tematykę Zarządzania Zmianą Gospodarczą i Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Wszystkie spotkania odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska, każdy z uczestników otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

 

Cykl szkoleń rozpoczęto 7 kwietnia br. z Partnerstwa Publiczno - Prywatnego oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), w którym brali udział przedstawiciele związków zawodowych.

 

Spotkanie z Partnerstwa Publiczo - Prywatnego poprowadził Pan Jarosław Stankiewicz, wieloletni trener biznesu oraz doświadczony specjalista w dziedzinie finansów. Łącznie w tym szkoleniu uczestniczyło 14 osób.

 

Warsztat ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przeprowadziła dr Ewelina Wiszczun. Podczas interaktywnych warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się ze standardami, narzędziami i dobrymi praktykami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które umożliwiają opracowanie i wdrożenie własnych strategii dostosowanych do profilu działalności  swojej firmy. W warsztacie wzięło udział 11 osób.

 

Podczas dwudniowego szkolenia w dniach 7-8 kwietnia 2014r. z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą 16 przedstawicieli związków zawodowych z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę, w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowska wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

 

W tym samym terminie odbyło się także kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 14 przedstawicieli związków zawodowych podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

 

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach.

Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

24-26 marzec 2014 r.

W ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się dwa kolejne szkolenia. W dniach 24-26 marca 2014 r. przedstawiciele związków zawodowych mieli przyjemność uczestniczyć w szkoleniach poruszających tematykę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Podczas trzydniowego szkolenia w dniach 24-26 marca 2014 r. z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 7 przedstawicieli związków zawodowych miało okazję pozyskać wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP. Spotkanie poprowadził Pan Jarosław Stankiewicz wieloletni trener biznesu oraz doświadczony specjalista w dziedzinie finansów.

W tym samym terminie tj. 25-26 marca 2014 r. odbyło się także kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy, gdzie 10 przedstawicieli związków zawodowych podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia do wypełniania. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Profesjonalizm, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

11-12 luty 2014 r.

W dniach 11-12 luty 2014 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się kolejne 2 szkolenia. Przedstawiciele związków zawodowych mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniach poruszających tematykę Zarządzania Zmianą Gospodarczą i Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Podczas dwudniowego szkolenia w dniach 11-12 lutego 2014 r. z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą 9 przedstawicieli związków zawodowych miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Lewińską - wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

W tym samym terminie tj. 11-12 lutego br. odbyło się także kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 9 przedstawicieli związków zawodowych podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

27-29 styczeń 2014 r.

W nowym roku w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” rozpoczęliśmy cykl szkoleń w dniach 27-29 stycznia. W tych dniach odbyły się kolejne dwa szkolenia. Pracownicy i pracodawcy sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w szkoleniach poruszających tematykę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Podczas trzydniowego szkolenia w dniach 27-29 stycznia 2014 r. z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 10 przedstawicieli związków zawodowych miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Spotkanie poprowadził Pan Jarosław Stankiewicz wieloletni trener biznesu oraz doświadczony specjalista w dziedzinie finansów.

W tym samym terminie tj. 28-29 stycznia 2014 r. odbyło się także kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 9 przedstawicieli związków zawodowych podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na koniec szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia do wypełniania. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Profesjonalizm, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

26-27 listopad 2013 r.

W dniach 26-27 listopada 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyło się ostatnie w tym roku, dwudniowe szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Spotkanie odbyło się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska, każdy z uczestników otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Ośmiu przedstawicieli związków zawodowych podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy oraz procesu wdrażania elastycznych form zatrudnienia. Zajęcia prowadzone były przez doświadczoną trenerkę - Panią Katarzynę Machałowską,

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia. Profesjonalizm, jasność przekazywanych informacji oraz cierpliwość i świetny kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez Panią Katarzynę są bardzo interesujące i przydatne w pracy.

 

 • -
 • -
 • -

5-6 listopad 2013 r.

W dniach 5-6 listopada 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się kolejne szkolenia. Pracownicy i pracodawcy sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w dwóch szkoleniach z Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenie z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Podczas  dwudniowego szkolenia 11 przedsiębiorców/pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę na temat etapów wdrażania zmian w organizacji oraz na temat systemu zarządzania realizacją strategii.

Dodatkowo w tym samym terminie odbyło się szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 12 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na zakończenie szkoleń każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiet wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonych szkoleń i chęć uczestnictwa w kolejnych inicjatywach. Przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

4-6 listopad 2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 4-6 listopad 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyły się szkolenia z zakresu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska, każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Spotkanie z Partnerstwa Publiczo - Prywatnego poprowadził Pan Jarosław Stankiewicz, wieloletni trener biznesu oraz doświadczony specjalista w dziedzinie finansów. Łącznie w tym szkoleniu uczestniczyło 14 pracowników i pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP.

Warsztat ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przeprowadziła dr Ewelina Wiszczun. Podczas interaktywnych warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się ze standardami, narzędziami i dobrymi praktykami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które umożliwiają opracowanie i wdrożenie własnych strategii dostosowanych do profilu działalności  swojej firmy. W warsztacie wzięło udział 13 pracowników i pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie  wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy. Na szczególne uznanie zasługuje profesjonalizm naszych trenerów oraz pełen taktu sposób traktowania wszystkich uczestników szkolenia. Miła atmosfera zajęć spowodowała, iż uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zajęć realizowanych w tych grupach.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

15-16 październik 2013 r.

W dniach 15-16 października 2013r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się kolejne szkolenia. Pracownicy i pracodawcy sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w dwóch szkoleniach z Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

W szkoleniu z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą wzięło udział 10 przedstawicieli związków zawodowych, którzy mieli okazję pozyskać wiedzę na temat etapów wdrażania zmian w organizacji oraz na temat systemu zarządzania realizacją strategii. W tym samym terminie odbyło się także kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy, gdzie 7 przedstawicieli związków zawodowych podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na zakończenie szkoleń każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiet wskazują na zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

 

14-16 październik 2013 r.

W dniach 14-16 października 2013r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyło się szkolenie z zakresu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego. Podczas trzydniowego szkolenia 9 przedstawicieli związków zawodowych miało okazję pozyskać wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP. Zajęcia prowadzone były przez Pana Jarosława Stankiewicza.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie  wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia. Miła atmosfera zajęć spowodowała, iż uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska, każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zajęć realizowanych w tych grupach.

 

8-9 październik 2013 r.

W dniach 8-9 października 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się kolejne 2 szkolenia. Pracownicy i pracodawcy sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w dwóch szkoleniach poruszających tematykę Zarządzania Zmianą Gospodarczą i Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Podczas dwudniowego szkolenia w dniach 8-9 październik 2013 r. z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy 10 przedstawicieli związków zawodowych podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

W tym samym terminie odbyło się również kolejne szkolenie z zakresu  Zarządzania Zmianą Gospodarczą gdzie również 10 przedstawicieli związków zawodowych miało okazję pozyskać wiedzę na temat pokonywania trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowska.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

1-2 październik 2013 r.

W dniach 1-2 października 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyło się już dziewiąte szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Spotkanie odbyło się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska, gdzie każdy z uczestników otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

13 przedstawicieli związków zawodowych podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy oraz procesu wdrażania elastycznych form zatrudnienia. Zajęcia prowadzone były przez doświadczoną trenerkę - Panią Katarzynę Machałowską,

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety wskazują na ogromne zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia. Profesjonalizm, jasność przekazywanych informacji oraz cierpliwość i świetny kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez Panią Katarzynę są bardzo interesujące i przydatne w pracy.

 

 • -
 • -
 • -

25-27 wrzesień 2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 25-27 września 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyło się szkolenie z zakresu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego. Podczas trzydniowego szkolenia 10 pracowników i pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP. Zajęcia prowadzone były przez Pana Jarosława Stankiewicza.

Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska gdzie każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie  wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia. Miła atmosfera zajęć jak i profesjonalizm naszego trenera spowodowała, iż uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne.

 

4-5 wrzesień 2013

W dniach 4-5 września 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyło się kolejne dwudniowe szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Spotkanie odbyło się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska, każdy z uczestników otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

10 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP oraz przedstawicieli związków zawodowych podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy oraz procesu wdrażania elastycznych form zatrudnienia. Zajęcia prowadzone były przez doświadczoną trenerkę - Panią Katarzynę Machałowską,

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia. Profesjonalizm, jasność przekazywanych informacji oraz cierpliwość i świetny kontakt
z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez Panią Katarzynę stają się bardzo interesujące i przydatne w pracy.

 

 • -
 • -
 • -

3-4 wrzesień 2013

W dniach 3 - 4 września 2013 roku w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyło się kolejne szkolenie z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Podczas  dwudniowego szkolenia 10 przedsiębiorców/pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę na temat etapów wdrażania zmian w organizacji oraz na temat systemu zarządzania realizacją strategii.

Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowską - doświadczonego trenera, coacha i mentora  eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji. P. Agnieszka była w swej karierze wielokrotnie wyróżniana za innowacyjne podejście do szkoleń pracowników.

Szkolenie odbyło się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą (Hotel Kuźnia Napoleońska). Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

 

2-4 wrzesień 2013

W dniach 2-4 września 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się kolejne szkolenia. Pracownicy i pracodawcy sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w dwóch szkoleniach: trzydniowym szkoleniu z Partnerstwa Publiczno –Prywatnego, oraz dwudniowym poruszającym tematykę Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenie z Partnerstwa Publiczno – Prywatnego odbyło się w terminie 2-4 września 2013 r. i brali w nim udział przedstawiciele przedsiębiorców. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 10 osób. Spotkanie poprowadził Pan Jarosław Stankiewicz wieloletni trener biznesu oraz doświadczony specjalista w dziedzinie finansów.

Dodatkowo w terminie 2 -3 września 2013 r. odbyło się kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 7 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na zakończenie szkoleń każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiet jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

 

 • -
 • -
 • -

28-30 sierpień 2013

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 28-30 sierpnia 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyło się szkolenie z zakresu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego. Podczas trzydniowego szkolenia 9 pracowników i pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP. Zajęcia prowadzone były przez Pana Jarosława Stankiewicza.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie  wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy. Na szczególne uznanie zasługuje profesjonalizm naszych trenerów oraz pełen taktu sposób traktowania wszystkich uczestników szkolenia. Miła atmosfera zajęć spowodowała, iż uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne.

Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska, każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

6-7 sierpień 2013 r.

W dniach 6-7 sierpnia 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyło się kolejne szkolenie. Pracownicy i pracodawcy sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w szkoleniu poruszających tematykę Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Szkolenie odbyło się w Hotelu Kuźnia Napoleońska w miejscowości Paprotnia. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Podczas dwudniowego szkolenia w dniach 6-7 sierpnia 2013 r. z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą 10 przedstawicieli związków zawodowych miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowską
- wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na ogromne zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez Panią Agnieszkę są zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

 

8-10 lipiec 2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 8-9 lipca 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyło się szkolenie z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Podczas dwudniowego szkolenia  10 pracowników i pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą.

Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowską wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez p. Agnieszkę stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

W tym samym terminie tj. 8-10 lipca br. odbyło się szkolenie z zakresu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, gdzie 10 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP podczas trzydniowego szkolenia miało okazję przybliżyć wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP. Zajęcia prowadzone były przez Pana Jarosława Stankiewicza.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy. Na szczególne uznanie zasługuje profesjonalizm naszych trenerów oraz pełen taktu sposób traktowania wszystkich uczestników szkolenia. Ciepła i miła atmosfera zajęć spowodowały, że uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne.

Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą - Hotel Kuźnia Napoleońska , każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zajęć realizowanych w tych grupach.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

2-3 lipiec 2013 r.

W dniach 2-3 lipca 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się kolejne 2 szkolenia. Pracownicy i pracodawcy sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w dwóch szkoleniach poruszających tematykę Zarządzania Zmianą Gospodarczą i Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Podczas dwudniowego szkolenia w dniach 2-3 lipca 2013 r. z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą 13 przedstawicieli pracowników/pracodawców przedsiębiorstw z sektora MSP oraz związków zawodowych miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowska wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

W tym samym terminie tj. 2-3 lipca br. odbyło się także kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 14 przedstawicieli związków zawodowych podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

10-12 czerwiec 2013 r.

W dniach 10-12 czerwca 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się kolejne szkolenia. Pracownicy i pracodawcy sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w trzech szkoleniach i warsztacie: trzydniowym szkoleniu z Partnerstwa Publiczno – Prywatnego i warsztacie ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), oraz dwóch dwudniowych szkoleniach poruszających tematykę Zarządzania Zmianą Gospodarczą i Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Wszystkie spotkania odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą (Hotel Kuźnia Napoleońska), każdy z uczestników otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Cykl szkoleń rozpoczęto 10 czerwca br. z Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), w którym brali udział zarówno przedstawiciele przedsiębiorców jak i związków zawodowych.

Spotkanie z Partnerstwa Publiczo - Prywatnego poprowadził Pan Jarosław Stankiewicz, wieloletni trener biznesu oraz doświadczony specjalista w dziedzinie finansów. Łącznie w tym szkoleniu uczestniczyło 9 osób.

Warsztat ze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przeprowadziła dr Ewelina Wiszczun. Podczas interaktywnych warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się ze standardami, narzędziami i dobrymi praktykami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które umożliwiają opracowanie i wdrożenie własnych strategii dostosowanych do profilu działalności  swojej firmy.W warsztacie wzięło udział 10 osób.

Podczas dwudniowego szkolenia w dniach 11 - 12 czerwca 2013 r. z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą 10 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowska wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

W tym samym terminie tj. 11 -12 czerwca br. odbyło się także kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 10 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia zdjęć z odbytych szkoleń i warsztatu:

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

23-24 maj 2013 r.

W dniach 23-24 maja 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyło się kolejne dwudniowe szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Spotkanie odbyło się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą w Hotelu Kuźnia Napoleońska, każdy z uczestników otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

10 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy oraz procesu wdrażania elastycznych form zatrudnienia. Zajęcia prowadzone były przez doświadczoną trenerkę - Panią Katarzynę Machałowską,

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia. Profesjonalizm, jasność przekazywanych informacji oraz cierpliwość i świetny kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez Panią Katarzynę stają się bardzo interesujące i przydatne w pracy.

 

 • -
 • -

13-15 maj 2013 r.

W dniach 13-15 maja 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyły się kolejne szkolenia. Pracownicy i pracodawcy sektora MSP mieli przyjemność uczestniczyć w trzech szkoleniach: trzydniowym szkoleniu z Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, oraz dwóch dwudniowych poruszających tematykę Zarządzania Zmianą Gospodarczą i Elastycznych Form Świadczenia Pracy. Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą (Hotel Kuźnia Napoleońska), każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

13 maja br. cykl szkoleń rozpoczęło szkolenie z Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, w którym brali udział zarówno przedstawiciele przedsiębiorców jak i związków zawodowych. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 8 osób. Spotkanie poprowadził Pan Jarosław Stankiewicz wieloletni trener biznesu oraz doświadczony specjalista w dziedzinie finansów.

Podczas dwudniowego szkolenia w dniach 14 - 15 maja 2013 r. z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą 10 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowska wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

W tym samym terminie tj. 14 -15 maja br. odbyło się także kolejne szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 10 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP podczas szkolenia miało okazję pogłębić wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez naszych wykładowców stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

 • -
 • -
 • -

16-17 kwiecień 2013 r.

W dniach 16-17 kwietnia w Kuźni Napoleońskiej w Paprotni w ramach Projektu 2.1.2 pt. „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwój sektora MSP” odbyły się szkolenia z tematów: Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz Elastycznych Form Świadczenia Pracy.

W pierwszym jak i drugim szkoleniu uczestniczyło po 15 przedsiębiorców/pracowników z  rejonu Zielonej Góry i okolic. Trenerem szkolenia z Zarządzania Zmianą Gospodarczą była Pani Agnieszka Wojciechowska, natomiast szkolenia z Elastycznych Form Świadczenia Pracy była Pani Katarzyna Machałowska.

Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą (Hotel Kuźnia Napoleońska), każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

15-17 kwiecień 2013 r.

W dniach 15-17 kwietnia w Kuźni Napoleońskiej w Paprotni w ramach Projektu 2.1.2 pt. „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwój sektora MSP” odbyło się szkolenie z tematu Partnerstwo Publiczno - Prywatne. W trzydniowym szkoleniu uczestniczyło 12 osób z rejonu Zielonej Góry i okolic.

Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą (Hotel Kuźnia Napoleońska), każdy
z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Trenerem szkolenia był Pan Jarosław Stankiewicz, wieloletni trener biznesu oraz doświadczony specjalistę w dziedzinie finansów. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

9-10 kwiecień 2013 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 9 - 10 kwietnia 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyło się szkolenie z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Podczas dwudniowego szkolenia  11 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą.

Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowska wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji oraz cierpliwość i wspaniały kontakt z uczestnikami kursów, sprawiają, że szkolenia prowadzone przez p. Agnieszkę stają się zarówno bardzo interesujące jak i bardzo przydatne w pracy.

W tym samym terminie tj. 9 -10 kwietnia br. odbyło się pierwsze szkolenie z zakresu Elastycznych Form Świadczenia Pracy gdzie 13 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP podczas dwudniowego szkolenia miało okazję przybliżyć wiedzę na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy. Zajęcia prowadzone były przez Panią Katarzynę Machałowską.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego szkolenia i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach na rzecz podnoszenia wiedzy dotyczącej elastycznych form świadczenia pracy. Na szczególne uznanie zasługuje profesjonalizm Pani Katarzyny oraz pełen taktu sposób traktowania wszystkich uczestników szkolenia. Ciepła i miła atmosfera zajęć spowodowały,
że uczestnictwo w szkoleniu było nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne.

Szkolenia odbyły się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą (Hotel Kuźnia Napoleońska), każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zajęć realizowanych w tych grupach.

 • -
 • -
 • -

8-10 kwiecień 2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 8-10 kwietnia 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbyło się szkolenie z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Podczas trzydniowego szkolenia  14 pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP.

Zajęcia prowadzone były przez Pana Jarosława Stankiewicza wieloletniego trenera biznesu oraz doświadczonego specjalistę w dziedzinie finansów. Szkolenia przez niego prowadzone to świetna synteza połączenia wiedzy z warsztatami szkoleniowymi. P. Jarosław jest ekspertem w wielu obszarach m.in.: analizy potrzeb szkoleniowych, przygotowywania i realizacji programów szkoleniowych, komunikacji i pracy w zespole, tworzenia standardów stanowiska pracy, selekcji
i rekrutacji pracowników, analizy finansowej, zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, inwentaryzacji  składników majątkowych firmy, środków trwałych, rachunkowość przedsiębiorstw, controllingu, budżetowaniu, rachunku kosztów jak i partnerstwie publiczno – prywatnym.

Szkolenie odbyło się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą (Hotel Kuźnia Napoleońska). Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć realizowanych w tej grupie.

 • -
 • -
 • -

18-20 marzec 2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 18-20 marca 2013 r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyło się kolejne szkolenie z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Podczas trzydniowego szkolenia 14 przedsiębiorców/pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę na temat wsparcia w zbudowaniu poprawnego ekonomicznie i prawnie modelu PPP.

Zajęcia prowadzone były przez Pana Jarosława Stankiewicza - wieloletniego trenera biznesu oraz doświadczonego specjalistę w dziedzinie finansów. Szkolenia prowadzone przez P. Jarosława to świetna synteza połączenia wiedzy z warsztatami szkoleniowymi.

Szkolenie odbyło się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą (Hotel Kuźnia Napoleońska). Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

12-13 marzec 2013 r.

W dniach 12-13 marca 2013 roku w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyło się kolejne szkolenie z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Podczas  dwudniowego szkolenia 9 przedsiębiorców/pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę na temat etapów wdrażania zmian w organizacji oraz na temat systemu zarządzania realizacją strategii.

Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowską - doświadczonego trenera, coacha i mentora  eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji. P. Agnieszka była w swej karierze wielokrotnie wyróżniana za innowacyjne podejście do szkoleń pracowników.

Szkolenie odbyło się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą (Hotel Kuźnia Napoleońska). Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zajęć realizowanych w tej grupie.

 • -
 • -
 • -

11-13 marzec 2013 r.

W dniach 11-13 marca 2013r. w ramach Projektu „ Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbył się drugi warsztat z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Biznesu). Spotkanie odbyło się w Paprotni w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Wykładowcą  była Pani dr Ewelina Wiszczun. W warsztacie wzięło udział 10 osób.

Celem trzydniowego warsztatu było wskazanie roli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w  przedsiębiorstwie oraz pokazanie przewagi konkurencyjnej wynikającej ze stosowania tej koncepcji, a także dostarczenie wiedzy i umiejętności czyli narzędzi niezbędnych do budowania tej strategii w  swojej firmie. Ponadto szkolenie zapewniło pomoc w poznaniu zasad standardu ISO 26000 oraz sposobów integracji systemów odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie.

Na zakończenie warsztatu każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego warsztatu i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach na rzecz podnoszenia świadomości z zakresu CSR.

26-27 luty 2013 r.

W dniach 26-27 lutego odbyło się kolejne szkolenie stacjonarne poruszające zagadnienia związane z Zarzadzaniem Zmianą Gospodarczą. Uczestniczyło w nich 13 przedsiębiorców i/lub pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP. Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowską.

Uczestnicy szkolenia wyrazili swoje opinie na jego temat poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.  Czytamy: „Jestem, bardzo mile zaskoczony dobrze zorganizowanym przekazem wiedzy, świetną grupą szkoleniową”, „Podczas udziału w projekcie najbardziej podobał mi się profesjonalny sposób prowadzenia szkolenia”, „Wykładowczyni Agnieszka Wojciechowska potrafi przekazać wiedzę każdemu ze szkoleniowców”.

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z zajęć realizowanych w tej grupie.

 • -
 • -
 • -

12- 13 luty 2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 12- 13 lutego w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” odbyło się pierwsze szkolenie z zakresu Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Podczas 2 dniowego szkolenia  11 przedsiębiorców/pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP miało okazję pozyskać wiedzę,  w jaki sposób pokonywać trudności występujące w przedsiębiorstwach wywołane zmianą gospodarczą.

Szkolenie odbyło się w miejscowości Paprotnia pod Warszawą (Hotel Kuźnia Napoleońska), każdy z uczestników szkolenia otrzymał zakwaterowanie z 11 na 12 oraz z 12 na 13 lutego, zwrot kosztów podróży oraz materiały szkoleniowe. 

Zajęcia prowadzone były przez Panią Agnieszkę Wojciechowska wieloletniego eksperta w dziedzinie zarządzania zmianą gospodarczą, technik sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji i motywacji.

Jak wynika z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych, szkolenie przyczyniło się do podniesienie kwalifikacji zawodowych i wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z zajęć realizowanych w tej grupie.

 • -
 • -
 • -

11-13 luty 2013 r.

W dniach 11-13 lutego 2013r. w ramach Projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP” odbył się pierwszy warsztat z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Biznesu). Spotkanie odbyło się w Paprotni w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Wykładowcą  była Pani dr Ewelina Wiszczun.

Celem trzydniowego warsztatu było wskazanie roli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie oraz pokazanie przewagi konkurencyjnej wynikającej ze stosowania tej koncepcji, a także dostarczenie wiedzy i umiejętności czyli narzędzi niezbędnych do budowania tej strategii w swojej firmie. Ponadto szkolenie zapewniło pomoc w poznaniu zasad standardu ISO 26000 oraz sposobów integracji systemów odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie.

Podczas interaktywnych warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się ze standardami, narzędziami i dobrymi praktykami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które umożliwiają opracowanie i wdrożenie własnych strategii dostosowanych do profilu działalności  swojej firmy.

W warsztacie wzięło udział 10 osób. Byli to członkowie związków zawodowych.

Na zakończenie warsztatu każdy z uczestników otrzymał ankietę oceny szkolenia. Wyniki ankiety jednoznacznie wskazują na duże zadowolenie z przeprowadzonego warsztatu i chęć uczestnictwa w podobnych inicjatywach na rzecz podnoszenia świadomości z zakresu CSR.

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.