Zarząd

Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 

Prezes - Pan Zdzisław Siwiński