XLIII Zwyczajny Zjazdy Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie (Kongres)

W dniu 19 maja 2022 r. na Posiedzeniu Zarządu MIRiP, podjęta została decyzja o zwołaniu na dzień 21 września 2022r. XLIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. 

Tegoroczny Zjazd odbędzie się o godz. 10.30 w I terminie, godz. 11.00 w II terminie, w siedzibie Izby.

 

W trakcie Zjazdu zostaną wybrani:

  • Prezes oraz Członkowie Zarządu Izby.
  • Członkowie Komisji Rewizyjnej.
  • Członkowie Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.
  • Delegaci na Kongres Rzemiosła Polskiego.

Wstecz