Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY PODATKOWE ZWIĄZANE Z ZAKONCZENIEM 2008 ROKU


KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


1. na dzień 31 grudnia należy sporządzić spis z natury materiałów, towarów handlowych i wpisać do księgi. Spis winien być wyceniony najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia. Spis z natury wycenia się wg cen zakupu lub nabycia albo cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Półwyroby, wyroby gotowe wycenia się wg kosztów wytworzenia. Działalność usługowa i budowlana - roboty w toku wycenia się  wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji nie zakończonej.

 

2. do 20 stycznia 2009 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) w przypadku zmiany formy opodatkowania na kolejny rok podatkowy . Zawiadomienia nie składa się jeśli w kolejnym roku nie następuje zmiana formy opodatkowania. Również  do 20 stycznia 2009 r. należy złożyć w Urzędzie Skarbowym informację o wyborze sposobu opodatkowania dochodów (podatek liniowy, czy skala podatkowa). W przypadku braku ww. zgłoszenia Urząd uznaje, że podatnik będzie płacił podatek dochodowy według dotychczasowych zasad.

 

3. do 20 lutego 2009 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania  podatnika) o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

 

4. do 30 kwietnia 2009 r. należy złożyć zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i dokonać rocznego rozliczenia podatku.


ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY


1. na dzień 31 grudnia należy sporządzić spis z natury towarów i materiałów oraz  wpisać go do prowadzonej ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego. Spis z natury należy wycenić w ciągu 14 dni od jego zakończenia.

 

2. do 20 stycznia 2009 r. należy zawiadomić Urząd Skarbowy (wg miejsca zamieszkania podatnika) o rezygnacji z ryczałtu i zmianie formy opodatkowania.  W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o zrzeczeniu się tej formy opodatkowania składają wszyscy wspólnicy urzędom skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego ze wspólników.

 

3. do 31 stycznia 2009 r. należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów oraz wpłacić należną zaliczkę za grudzień 2008 r. wynikającą z rozliczenia rocznego (druk PIT-28). W przypadku spółek zeznanie składa każdy ze wspólników do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania.
OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU ROCZNEGO ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW


do 9 stycznia - przyjęcie oświadczenia od pracowników PIT-12 uprawniającego do

     rozliczenia  przez zakład pracy podatku za rok ubiegły

do 31 stycznia - płatnik zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-4R za

                                    2008 r. o  wysokości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy w

                                    poszczególnych miesiącach roku  od wypłaconych wynagrodzeń, z

                                    tytułu umów zlecenia i o dzieło.

do 28 lutego  - pracownikom, którzy nie złożyli oświadczenia PIT-12, oraz Urzędom

    Skarbowym według miejsca zamieszkania pracownika  należy

                                   przekazać imienne informacje PIT-11.

do 31 marca  - przesłanie rocznego rozliczenia podatku PIT-40 dla pracownika

     oraz do 15 kwietnia do Urzędu Skarbowego wg miejsca

               zamieszkania pracownika. 

do 30 kwietnia - złożenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych przez

     podatników rozliczających się samodzielnie.


Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku zakład pracy - na wniosek pracownika - uwzględnia faktycznie poniesione przez pracownika koszty dojazdu do pracy, jeżeli zostaną udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi, odlicza od dochodu składki płacone przez pracownika na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa (np. Rada Adwokacka) oraz zwrócone nienależnie pobrane świadczenia jeżeli nie zostały potrącone od dochodu przy poborze zaliczek. Przypomina się o obowiązku umieszczania przez zakłady pracy na sporządzanych deklaracjach - osobistego numeru NIP każdego pracownika.


W przypadku zatrudnianych emerytów i rencistów należy pamiętać o przesłaniu do Oddziału ZUS w terminie do dnia 28 lutego 2009 r. informacji o wysokości wypłaconego za 2008  rok wynagrodzenia (ze stosunku pracy, umowy-zlecenia, umowy o dzieło).


KARTA PODATKOWA


Do 31 stycznia 2009 r. należy złożyć (na druku PIT-16A) informację o zapłaconej i odliczonej w poszczególnych miesiącach roku składce na ubezpieczenie zdrowotne.
 

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.