Pomoc prawna

W nawiązaniu do sprawy świadczenia przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Izba) nieodpłatnej pomocy prawnej dla swoich członków, przedstawiam propozycję zasad na jakich będzie świadczona taka pomoc.

  1. Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać Cech lub Spółdzielnia będąca członkiem Izby lub podmiot będący członkiem takiego Cechu lub Spółdzielni (Klient). Izba ma prawo weryfikować spełnienie przez Klienta tej przesłanki.
  2. Pomoc prawna nie będzie obejmowała: 

Prawa podatkowego i celnego;

Kwestii spornych pomiędzy Klientem a:

- Izbą lub ZRP,

- Członkiem organów Izby lub organów ZRP,

- Pracownikiem lub współpracownikiem Izby lub pracownikiem lub współpracownikiem ZRP,

- Stawiennictwa na rozprawach sądowych, administracyjnych lub sądowo-administracyjnych,

- Sporządzania pism procesowych w toku postępowania sądowego, administracyjnego lub sądowo-administracyjnego,

- Pomoc prawna będzie miała charakter nieodpłatny,

  1. Zapytania w kwestii związanej z pomocą prawna prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mirip.org.pl