Zarząd

Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 

Prezes - Zdzisław Siwiński 

Zastępca Prezesa - Tadeusz Kierepka

Zastępca Prezesa - Wojciech Hoduń

Członek Zarządu - Janusz Zdort

Członek Zarządu - Henryk Sacharczuk

Członek Zarządu - Andrzej Żak

 

Dyrektor Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 

Małgorzata Newton