2023

Wyniki egzaminów czeladniczych 2023

 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie informuje, że świadectwa czeladnicze należy odbierać po 30 września 2023 r.:

  • osobiście w siedzibie MIRIP przy ul. Smoczej 26 w Warszawie, pokój 113 w godz. 9.00 - 15.00 lub
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej i w tym przypadku należy:
  1. podać adres do wysyłki świadectwa drogą elektroniczną na e-mail: oswiata@mirip.org.pl,
  2. wnieść opłatę w wysokości 20 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIV/2/2016 Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie z dnia 13 stycznia 2016 r.)

na rachunek MIRiP: 25 1600 1462 1029 2156 6000 0002

gdzie w tytule operacji należy podać imię i nazwisko ucznia, zawód oraz dopisać „opłata za wysłanie dyplomu czeladniczego”.

 

Informacja dotycząca legalizacji świadectw (w przypadku wykorzystania ich poza granicami Polski), wydania świadectwa ozdobnego oraz wydania suplementu EUROPASS dostępna jest na stronie:  https://mirip.org.pl/1713,swiadectwa-i-dyplomy.

Wnioski o wydanie wyżej wymienionych dokumentów dostępne są na stronie: https://mirip.org.pl/1715,dokumenty-do-pobrania.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu może przystąpić do egzaminu poprawkowego nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników końcowych egzaminu.

Wnioski o egzamin poprawkowy należy składać po odczytaniu oceny z egzaminu i wniesieniu opłaty za egzamin poprawkowy w wysokości 435,12 zł na rachunek bankowy MIRIP, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego – powiadomienie o terminie egzaminu poprawkowego zostanie przesłane listem poleconym.

Na wniosek zdającego egzamin poprawkowy może obejmować cały etap albo odpowiednio część etapu, z której zdający otrzymał ocenę niedostateczną.

 

Wyniki egzaminów czeladniczych 2023 r.

Oceny w stopniach według następującej skali (rozporządzenie MEN z 10.01.2017, Dz.U. z 13.01.2017,poz. 89) :

stopień celujący - 6;

stopień bardzo dobry - 5;

stopień dobry - 4;

stopień dostateczny - 3;

stopień niedostateczny - 2

 

 

 

Zawód:

KUCHARZ

18.04.2023r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

20

4

3

3

3

Dobry

67

4

4

3

4

Dobry

68

5

3

3

3

Dobry

87

4

3

3

3

Dobry

88

4

3

3

3

Dobry

102

5

3

4

3

Dobry

103

5

3

3

3

Dobry

104

4

3

3

3

Dobry

             

 

 

 

 

Zawód:

KUCHARZ

25.04.2023 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

29

4

4

4

4

Dobry

69

5

3

4

3

Dobry

70

5

3

3

3

Dobry

71

5

4

4

4

Bardzo dobry

72

4

4

3

4

Dobry

74

5

3

3

3

Dobry

93

5

3

4

3

Dobry

155

5

5

4

5

Bardzo dobry

204

5

3

3

3

Dobry

             

 

 

 

Zawód:

FRYZJER

26.04.2023 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

18

4

3

4

3

Dobry

19

2

3

4

3

Niedostateczny

34

4

4

4

4

Dobry

35

3

4

4

4

Dostateczny

43

2

3

4

3

Niedostateczny

49

3

5

4

5

Dobry

85

2

3

4

3

Niedostateczny

101

4

3

4

3

Dobry

106

3

4

3

4

Dostateczny

124

4

5

4

5

Dobry

125

4

5

3

4

Dobry

126

4

3

4

3

Dobry

127

4

5

4

5

Dobry

128

4

5

5

5

Dobry

130

5

5

4

5

Bardzo dobry

172

4

5

4

5

Dobry

             

 

 

 

Zawód:

STOLARZ

27.04.2023 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

60

5

4

5

4

Bardzo dobry

61

5

4

4

4

Bardzo dobry

75

5

4

4

4

Bardzo dobry

76

4

4

3

4

Dobry

80

4

4

3

4

Dobry

81

3

4

4

4

Dostateczny

86

5

5

4

5

Bardzo dobry

90

5

4

4

4

Bardzo dobry

100

5

3

4

3

Dobry

139

5

5

4

5

Bardzo dobry

147

4

3

4

3

Dobry

156

4

4

4

4

Dobry

             

 

 

 

Zawód:

CUKIERNIK

 

09.05.2023 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

96

3

3

3

3

Dostateczny

99

2

3

4

3

Niedostateczny

110

4

4

4

4

Dobry

111

3

5

3

4

Dostateczny

112

4

5

4

5

Dobry

113

2

4

4

4

Niedostateczny

114

4

4

3

4

Dobry

115

2

3

3

3

Niedostateczny

116

2

3

3

3

Niedostateczny

             

 

 

 

Zawód:

Lakiernik samochodowy

10.05.2023 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

44

4

3

4

3

Dobry

109

4

3

4

3

Dobry

             

 

 

Zawód:

BLACHARZ SAMOCHODOWY

10.05.2023r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

46

4

3

3

3

Dobry

132

3

3

3

3

Dostateczny

189

3

3

3

3

Dostateczny

211

4

3

4

3

Dobry

             

 

 

 

Zawód:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

11.05.2023r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

12

5

5

4

5

Bardzo dobry

29

4

4

3

4

Dobry

30

4

4

3

4

Dobry

32

4

4

4

4

Dobry

37

4

4

3

4

Dobry

38

4

3

3

3

Dobry

42

4

3

4

3

Dobry

47

5

6

4

5

Bardzo dobry

48

3

4

4

4

Dostateczny

77

5

3

3

3

Dobry

150

4

4

4

4

Dobry

182

3

4

3

4

Dostateczny

             

 

 

Zawód:

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

12.05.2023r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

39

3

3

4

3

Dostateczny

187

4

4

4

4

Dobry

190

3

3

3

3

Dostateczny

200

4

4

4

4

Dobry

212

3

3

4

3

Dostateczny

213

3

3

4

3

Dostateczny

             

 

 

 

 

Zawód:

CUKIERNIK

 

15.05.2023r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

26

3

4

3

4

Dostateczny

41

3

4

3

4

Dostateczny

82

4

5

3

4

Dobry

83

4

4

4

4

Dobry

94

3

3

3

3

Dostateczny

164

4

4

4

4

Dobry

165

3

5

4

5

Dobry

166

2

3

3

3

Niedostateczny

167

3

3

4

3

Dostateczny

             

 

 

 

 

Zawód:

FRYZJER

16.05.2023 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

17

4

3

4

3

Dobry

27

6

5

4

5

Celujący

50

4

5

5

5

Dobry

51

2

3

4

3

Niedostateczny

52

2

2

3

2

Niedostateczny

63

4

4

4

4

Dobry

64

4

5

4

5

Dobry

66

2

4

4

4

Niedostateczny

79

2

2

4

2

Niedostateczny

84

3

4

3

4

Dostateczny

107

4

3

3

3

Dobry

108

4

5

4

5

Dobry

123

3

4

4

4

Dostateczny

129

3

3

4

3

Dostateczny

137

4

4

4

4

Dobry

138

3

4

3

4

Dostateczny

153

4

5

4

5

Dobry

154

3

4

4

4

Dostateczny

168

4

5

4

5

Dobry

171

4

5

4

5

Dobry

173

4

4

4

4

Dobry

174

4

4

4

4

Dobry

191

4

4

4

4

Dobry

192

5

5

5

5

Bardzo dobry

207

2

4

4

4

Niedostateczny

209

4

3

4

3

Dobry

214

4

4

3

4

Dobry

             

 

 

 

 

Zawód:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

18.05.2023 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

24

4

4

4

4

Dobry

31

5

4

4

4

Bardzo dobry

33

4

5

3

4

Dobry

105

4

4

3

4

Dobry

131

4

3

3

3

Dobry

133

5

5

3

4

Bardzo dobry

175

4

4

4

4

Dobry

176

3

4

4

4

Dostateczny

179

5

5

4

5

Bardzo dobry

180

5

4

5

4

Bardzo dobry

             

 

 

Zawód:

CUKIERNIK

23.05.2023r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

22

4

4

4

4

Dobry

25

3

4

4

4

Dostateczny

28

3

3

3

3

Dostateczny

117

2

2

3

2

Niedostateczny

157

3

3

4

3

Dostateczny

159

4

4

4

4

Dobry

160

4

5

4

5

Dobry

161

2

2

3

2

Niedostateczny

162

4

3

4

3

Dobry

163

2

3

3

3

Niedostateczny

             

 

 

Zawód:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

24.05.2023r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

13

5

3

3

3

Dobry

15

5

4

3

4

Bardzo dobry

23

4

4

4

4

Dobry

135

5

5

4

5

Bardzo dobry

142

4

3

3

3

Dobry

143

4

4

4

4

Dobry

144

5

5

4

5

Bardzo dobry

145

4

4

3

4

Dobry

146

5

4

3

4

Bardzo dobry

149

6

4

3

4

Bardzo dobry

177

4

5

4

5

Dobry

178

4

4

3

4

Dobry

181

4

3

4

3

Dobry

188

5

3

4

3

Dobry

198

4

4

4

4

Dobry

             

 

 

Zawód:

PIEKARZ

25.05.2023r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

10

5

5

4

5

Bardzo dobry

95

4

4

3

4

Dobry

97

4

3

4

3

Dobry

98

3

3

4

3

Dostateczny

118

5

3

5

4

Bardzo dobry

122

2

4

4

4

Niedostateczny

208

3

3

4

3

Dostateczny

             

 

 

Zawód:

Monter sieci i instalacji sanitarnych

 

29.05.2023r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

40

4

4

4

4

Dobry

62

4

4

4

4

Dobry

             

 

 

 

 

Zawód:

ELEKTRYK

06.06.2023r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

34

4

4

4

4

Dobry

53

4

4

4

4

Dobry

54

4

4

4

4

Dobry

55

4

4

3

4

Dobry

56

4

4

4

4

Dobry

57

4

4

4

4

Dobry

58

4

4

4

4

Dobry

59

4

4

4

4

Dobry

65

4

4

4

4

Dobry

78

4

4

4

4

Dobry

91

4

4

4

4

Dobry

92

3

3

3

3

Dostateczny

140

4

3

4

3

Dobry

141

5

3

4

3

Dobry

151

4

4

5

4

Dobry

152

4

4

5

4

Dobry