Członkowie

Cechy Rzemieślnicze

Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszające rzemieślników według kryterium terytorialnego lub według rodzaju działalności gospodarczej. Podstawowym zadaniem cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

Spółdzielnie Rzemieślnicze

Organizacje działające na zasadach określonych w przepisach Prawa Spółdzielczego. Zadaniem spółdzielni rzemieślniczych jest w szczególności organizowanie działalności usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie pomocy członkom w wykonywaniu ich zadań oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zastępca Dyrektora - Arkadiusz Paciorek

 

Kontakt:

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw                   
01-048 Warszawa,ul. Smocza 27

tel. 22 838 16 10

tel./fax. 22 838-02-61 

e-mail: biuro@fund.org.pl  

www.fund.org.pl  

Rzemieślniczy Dom Towarowy Sp. z o.o.

Prezes Zarządu - Jarosław Cetens

Przewodniczący Rady - Mieczysław Grodzki
              

Kontakt:

Rzemieślniczy Dom Towarowy Sp. z o.o.                    
01-048 Warszawa,ul. Smocza 27, pok. 227

tel. 22 629 40 39

tel./fax. 22 838-32-16 

e-mail: rdt@onet.pl 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

Prezes – Jakub Zemła  – tel. 503 076 119
Wiceprezes – Michał Pfeffer
Skarbnik – Marzenna Szeptycka
Sekretarz – Filip Kraszewski
Członek Zarządu –  Grzegorz Mędza

Kontakt:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji

ul. Smocza 27, pok. 207 , 2 piętro, 01-048 Warszaw
strona internetowa : www.radiesteci.pl
adres email: srr@radiesteci.pl i j.zemla@fr.pl