Święto Mistrza

Święto Mistrza 2017

W dniu 3 czerwca 2017 r. odbyły się w stolicy uroczyste obchody „Święta Mistrza” uroczystości organizowanej przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela, po której nastąpił uroczysty przemarsz pochodu sformowanego z przedstawicieli polskiego rzemiosła w togach i insygniach oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego złożyli wieńce pod pomnikiem Jana Kilińskiego. Następnie w Pałacu Chodkiewiczów - siedzibie  Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń rzemieślniczych, w tym „Szabli Kilińskiego”, przyznanych za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i za działalność społeczną. Uroczystości jubileuszowe zakończyły się na dziedzińcu ZRP piknikiem z okazji Dnia „Święta Mistrza” - wydarzenia organizowanego w celu zademonstrowania przywiązania do tradycji oraz dla podniesienia współcześnie społecznej rangi rzemiosła i przywrócenia znaczenia pozycji Mistrza w zawodzie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Pan Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy oraz Pan Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Podczas uroczystości goszczono parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, delegacje izb rzemieślniczych oraz przedsiębiorców - członków Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych.

W uroczystości udział wzięli także: Pan Poseł Andrzej Melak, Pan Michał Olszewski – Wiceprezydent m.st. Warszawy, Pan Tadeusz Sypuła - Prezes Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o., Pan Witold Kołodziejski - Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Organizatorzy otrzymali Listy Gratulacyjne, odczytywane wszystkim zgromadzonym od Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej, Pana Adam Struzika - Marszałka województwa mazowieckiego oraz od Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy.

 

Partnerem Dnia Mistrza był:

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Święto Mistrza 2016

W dniu  11 czerwca br. w stolicy odbędą się uroczyste obchody uroczystości organizowanej przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Dnia  „Święto Mistrza”  oraz „500-lecia Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy”.

Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela, po której nastąpi uroczysty przemarsz pochodu sformowanego z przedstawicieli polskiego rzemiosła w togach i insygniach oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego złożą wieńce pod pomnikiem Jana Kilińskiego. Następnie w Pałacu Chodkiewiczów - siedzibie  Związku Rzemiosła Polskiego odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych oraz rzemieślniczych, w tym „Szabli Kilińskiego”, przyznanych za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego i za działalność społeczną. Uroczystości jubileuszowe zakończą się na dziedzińcu ZRP piknikiem z okazji Dnia „Święta Mistrza” - wydarzenia organizowanego w celu zademonstrowania przywiązania do tradycji oraz dla podniesienia współcześnie społecznej rangi rzemiosła i przywrócenia znaczenia pozycji Mistrza w zawodzie.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Pan Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy oraz Pan Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Podczas uroczystości Jubileuszu gościć będziemy parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, delegacje izb rzemieślniczych z kraju i z zagranicy oraz przedsiębiorców - członków Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych. 

Partnerem wydarzenia jest Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z. o. o.