Projekty

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Mazowiecka Izba otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, na realizację zadania: Hanse-Parlament członkostwo Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w ramach którego, zostaną pokryte koszty składki Członkowskiej.  
Okres realizacji zadania 01.10.2021 - 31.12.2021


Mazowiecka Izba otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, na realizację zadania: Modernizacja kanalizacji poprzez instalację zasuw burzowych w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w ramach którego, zostaną pokryte koszty zakup wraz z usługą montażu trzech zasuw burzowych o średnicy Ø 200 mm.
Okres realizacji zadania 01.10.2021 - 31.12.2021

  • NIW
  • PROO

Mazowiecka Izba otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Mazowiecka Izba otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030 na realizację zadania publicznego pt. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego MIRiP w Warszawie” w ramach którego został zakupiony sprzęt w postaci laptopów z oprogramowaniem, telewizora z wyposażeniem oraz projektora multimedialnego wraz z wyposażeniem.

Mazowiecka Izba otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030 na realizację zadania publicznego pt. „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła na terenie województwa mazowieckiego” w ramach którego została utworzona nowa strona WWW MIRIP, zakupiono oprogramowanie do laptopa, przeprowadzono dwa szkolenia pt. z zakresu pozyskiwania Funduszy Unijnych 2021-2027 - Szkolenie oraz z zakresu marketingu- Kompetencje menedżera marketingu i sprzedaży.

Mazowiecka Izba otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030 na realizację zadania publicznego pt. „Rozwój i promocja kształcenia dualnego przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości” w ramach którego zostaną zakupione Materiały promocyjne, zostanie przeprowadzone Szkolenie dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych Izby, przeprowadzających egzaminy czeladnicze,, mistrzowskie i sprawdzające.

 

 

  • NIW
  • PIR