Projekty

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Mazowiecka Izba otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, na realizację zadania: Hanse-Parlament członkostwo Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w ramach którego, zostaną pokryte koszty składki Członkowskiej.  
Okres realizacji zadania 01.10.2021 - 31.12.2021


Mazowiecka Izba otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, na realizację zadania: Modernizacja kanalizacji poprzez instalację zasuw burzowych w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w ramach którego, zostaną pokryte koszty zakup wraz z usługą montażu trzech zasuw burzowych o średnicy Ø 200 mm.
Okres realizacji zadania 01.10.2021 - 31.12.2021

Mazowiecka Izba otrzymała dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, na realizację zadania: Zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania działań statutowych organizacji uszkodzonego w wyniku wyładowań atmosferycznych, w ramach którego zostanie zrealizowany zakup wraz z usługą montażu dwóch akumulatorów do ups-ów wykorzystywanych w serwerowni w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa.
Okres realizacji zadania 01.11.2023 - 31.12.2023

proo baner

Wstecz