//-->

Warsztat ZUS nt. zmian podatkowo-składkowych wprowadzonych Polskim Ładem

Szanowni Państwo,

wobec wątpliwości i problemów zgłaszanych w związku z wdrażaniem zmian regulacji podatkowo-składkowych wprowadzonych 1 stycznia 2022 r. przepisami  Nowego Ładu, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani Gertruda Uścińska wyszła z inicjatywą zorganizowania warsztatowego spotkania informacyjnego z udziałem przedstawicieli firm zrzeszonych w strukturze organizacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego, celem omówienia wymogów w zakresie zmian w obliczaniu i rozliczaniu składki zdrowotnej, w tym w ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz przedstawienia stosownych wyjaśnień. 

Warsztat zostanie przeprowadzony w środę 19 stycznia w czasie od godz. 13.30 do 14.30.

 

Wobec powyższego uprzejmie proszę o zgłaszanie do końca dnia w piątek 14 stycznia chęci udziału w tym warsztacie przedstawicieli działów finansowo-księgowych firm rzemieślniczych na adres e-mail: sekretariat@mirip.org.pl z kopią do romaniuk@zrp.pl ,

Poza przedstawicielami firm członkowskich przyjmujemy także zgłoszenia przedstawicieli komórek kadrowych i finansowo-księgowych pracujących w izbach i cechach rzemieślniczych oraz Spółdzielniach Rzemieślniczych, którym bliska jest tematyka objęta warsztatem. W zgłoszeniach proszę podawać informacje o nazwach firm i ilości uczestniczących osób z danej firmy. 

Warsztat odbędzie się w formule online na platformie WEBEX, co nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania celem przyłączenia się do spotkania. Link do spotkania przekażę na początku przyszłego tygodnia po wygenerowaniu go w ZUS. 

Ważne: aby warsztat był produktywny organizatorzy proszą o uprzednie zgłaszanie pytań i zagadnień budzących najwięcej wątpliwości. Państwa uwagi i pytania proszę więc przekazywać także na mój adres e-mail jak wyżej.

 

 

Wstecz