XLII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę 25 czerwca 2023 r.