Spotkanie Starszyzny Członków MIRIP 2023

19.10.2023 r. w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na ul. Smoczej 27 w Warszawie odbyło się zebranie Starszyzny Członków MIRIP jak i pozostałej kadry zarządzającej Cechów i Spółdzielni. Celem tego spotkania było przedstawienie przez Zarząd zagadnień dotyczących bieżącej sytuacji finansowej Izby jak również proponowanych koncepcji działań w tym zakresie oraz zapoznanie zgromadzonych z zagadnieniami Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

Wstecz