Informator Związku Rzemiosła Polskiego pt. „DUALNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W RZEMIOŚLE”.

Związek Rzemiosła Polskiego udostępnił do Państwa dyspozycji i wykorzystania komplet materiałów multimedialnych promujących dualne kształcenie zawodowe.

Jest to uzupełnienie do informatora  pt. „Zwiększanie efektywności przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła”  - wyd. ZRP 2020 r.

Informator powstał z wykorzystaniem środków publicznych pod auspicjami Rady Dialogu Społecznego.

Wersja elektroniczna wydawnictwa dostępna jest na stronach: www.zrp.pl oraz www.ewr.zrp.pl

Wstecz