Spotkanie Starszyzny Cechowej

Dziekan Starszyzny Cechowej oraz Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zaprasza Starszego Cechu, Kierownika Biura Cechu oraz Prezesa Spółdzielni i Dyrektora Spółdzielni

na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 marca (czwartek) b.r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27 w Warszawie.

Wstecz

baner toplayer
kartka świąteczna