//-->

W imieniu Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, zapraszam do udziału w Radiowej Mszy św. o zasięgu krajowym z udziałem rzemiosła polskiego.

Cechy Rzemieślnicze

Spółdzielnie Rzemieślnicze

          - wszystkie-

 

W imieniu Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, zapraszam do udziału w Radiowej Mszy św. o zasięgu krajowym z udziałem rzemiosła polskiego,

która odbędzie się w niedzielę 1 maja 2022 roku o godzinie  9:00 w Kościele pw. Św. Krzyża ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Zapraszam łącznie z rodzinami – członków cechów, spółdzielni rzemieślniczych oraz pracowników.

Starszyznę Cechową proszę o przybycie w insygniach, togach z pocztem sztandarowym.

Wstecz