Ogłoszenie o naborze ofert w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030

*AKTUALIZACJA

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że na prośbę Prezesa ZRP  został wydłużony termin naboru ofert składanych w konkursie Polski Inkubator Rzemiosła edycja 2022 w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru do 27 czerwca 2022 do godziny 14:00. Jednocześnie informujemy, że w przypadku oferty, która już została złożona w Systemie Obsługi Dotacji, istnieje możliwość jej samodzielnego wycofania do edycji i uzupełnienia: opcje wniosku -> wycofanie wniosku.

 

DO: CECHY RZEMIEŚLNICZE – wszystkie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Narodowy Instytut Wolności -  Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków do II edycji rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła. Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji rzemieślniczych w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację dwóch zadań:

  • Zadanie 1.: Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych
  • Zadanie 2.: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Nabór ofert rozpoczyna się w dniu 25 maja 2022 roku o godzinie 14:00 a zakończy 20 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00.

Projekty mogą być realizowane w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi:

Zadanie 1.: 30 000 zł rocznie (60 000 zł na całe zadanie)

Zadanie 2.: 60 000 zł rocznie (120 000 zł na całe zadanie)

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Każda organizacja może złożyć w konkursie dwa wnioski – po jednym na każde zadanie.

Szczegółowe pytania na temat Konkursu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022  można kierować w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: pir@niw.gov.pl

Szczegółowe informacje na stronie NIW pod adresem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/edycja-2022/nabor-wnioskow/

W załączeniu opublikowane dokumenty dotyczące konkursu.

W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentacji aplikacyjnej zapraszamy do kontaktu z Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

biuro@fund.org.pl

arkadiusz.paciorek@fund.org.pl

tel. 517-489-550

 

W ramach I konkursu Polski Inkubator Rzemiosła, Fundacja wsparła ponad 20 Cechów Rzemieślniczych w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych.

Wartość dotacji otrzymanych przez Cechy, dzięki wsparciu Fundacji w naborze z roku 2021 wyniosła ponad 530 tys. PLN z puli 4 mln 800 tys. przeznaczonych na konkurs.

Wstecz