W dniu 21 września 2022 r., w siedzibie MIRiP, odbył się XLIII Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie (Kongres), na którym dokonano wyboru nowych Członków do Organów Statutowych Mazowieckiej Izby.

 

W dniu 21 września 2022 r., w siedzibie MIRiP, odbył się XLIII Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie (Kongres), na którym dokonano wyboru nowych Członków do Organów Statutowych Mazowieckiej Izby.

 

Obrady Zjazdu otworzył Zastępca Prezesa Izby, Pan Tadeusz Kierepka. Stwierdzono, że Kongres  został  zwołany zgodnie z postanowieniami §21, 22 i 24 Statutu Izby i rozpoczyna się w drugim terminie.

 

Przed przystąpieniem do obrad uczczono minutą ciszy zmarłego w dniu  17 kwietnia 2022 r. V-ce Prezesa Izby – ŚP. Janusza Zdorta

 

Przed formalnym otwarciem obrad XLIII Zjazdu Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie (Kongresu) poinformowano, że  Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego przyznała naszej Izbie,  (dwa) najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze pn. „Szabla Kilińskiego”, w kategorii :

„Rzemieślnikom członkom organizacji samorządu rzemiosła, którzy w toku wieloletniego, czynnego uprawiania rzemiosła położyli szczególne zasługi dla jego rozwoju.”

 

Związek Rzemiosła Polskiego wyróżnił:

 

Pana Andrzeja Kłodę – wieloletniego członka Cechu Rzemiosł Skórzanych w Warszawie,

Pana Andrzeja Kołbuka – wieloletniego członka Cechu Wędliniarzy i Rzeźników w m. st. Warszawie

 

Podczas Zjazdu Delegatów wybrano:

Prezesem Izby został Pan Zdzisław Siwiński.

Członkowie Zarządu:

 1. Pan Tadeusz Kierepka
 2. Pan Edmund Osmański
 3. Pan Henryk Sacharczuk
 4. Pan Maciej Zieliński
 5. Pan Andrzej Żak

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Pan Adam Kłopotowski
 2. Pan Bogdan Krawczyk
 3. Pan Dariusz Naporowski
 4. Pan Krzysztof Nitka
 5. Pan Zygmunt Wypych

Członkowie Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego:

 1. Pani Jadwiga Rey
 2. Pan Zenon Łukaszuk
 3. Pan Piotr Smażyński

Delegaci na Kongres Rzemiosła Polskiego:

 1. Pan Mieczysław Grodzki
 2. Pan Zdzisław Siwiński
 3. Pan Tadeusz Kierepka
 4. Pan Andrzej Duch
 5. Pan Jerzy Omiotek
 6. Pan Henryk Sacharczuk
 7. Pan Wojciech Hoduń
 8. Pan Bogdan Czerwiński
 9. Pan Andrzej Żak
 10. Pan Maciej Zieliński

Zastępcy delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego:

 1. Pan Adam Kłopotowski
 2. Pan Jarosław Cetens
 3. Pan Krzysztof Barcz

Wstecz