Posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju w sprawie pierwszego czytania projektu ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024.

W dniu 27.09.2022 r., odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju w sprawie pierwszego czytania projektu ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024.

W posiedzeniu udział wzięli: przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego w składzie: Zdzisław Siwiński, wiceprezes ZRP oraz Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, Grzegorz Mielnicki, wiceprezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Jakub Pellowski,  członek Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Jarosław Romaniuk, główny specjalista w Zespole Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP. Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji Gospodarki poseł Krzysztof Tchórzewski (PIS) i następnie zastępca przewodniczącego Komisji, poseł Wojciech Zubowski.

Ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024, określa reguły udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w latach 2022-2024.

Zastępca Prezesa ZRP i Prezes MIRiP, Pan Zdzisław Siwiński, zwrócił uwagę na fakt, iż projekt nie przewiduje mechanizmów wsparcia dla MŚP, wyrażając jednocześnie opinię, iż Rząd powinien zmienić tor działania. Obecnie Rząd pracuje nad sposobem pobierania 50% podatku od firm, które zatrudniają powyżej 250 pracowników oraz  generują nadmiarowy zysk. Następnie tak uzyskane środki mają zostać rozdzielane firmom, które zostały dotknięte podwyżkami cen energii i gazu, a kryterium przyznawania  wsparcia będzie kod działalność PKD. Pomimo tego, że projekt przewiduje 50% opodatkowanie nadmiarowych zysków firm dużych, które nie są naszymi członkami, Związek Rzemiosła Polskiego wraz z MIRiP stoi na stanowisku, iż takie dodatkowe opodatkowanie ma jedynie sens w stosunku do firm produkujących i dystrybuujących energię,  tym bardziej, że w stosunku do energetycznych i gazowych spółek Skarbu Państwa ustawodawca przewiduje możliwość odroczenia podatku w przypadku prowadzenia przez te przedsiębiorstwa inwestycji koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zatem możliwość odliczania tworzonych rezerw pozwoli tym firmom unikać płacenia tego podatku. 

Z. Siwiński podkreślił, że Rząd powinien się raczej koncentrować na obniżaniu ceny energii. W tym celu najpierw należy określić faktyczne koszty produkcji energii wytwarzanej w  dużych państwowych firmach posiadających monopolistyczną pozycję na rynku.

Wstecz