Przedstawiciele Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych będących członkami MIRiP oraz Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości spotkali się 28 lutego 2023r.

Zarząd przedstawił informację o bieżących pracach Izby i omówił stan finansowy Mazowieckiej Izby. Dyskutowano o powołaniu komisji egzaminacyjnych na lata 2023 – 2028 i organizacji egzaminów, dla tegorocznych absolwentów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami.

Ponadto w nawiązaniu do już odbytych spotkań w sprawie zdobycia uczniów oraz promocji zawodów rzemieślniczych, omówione zostały zagadnienia, w jakich MIRiP wraz z Urzędem Miasta Warszawy mogłyby nawiązać współprace w celu promowania rzemiosła. Przedstawiono pomysły jak zachęcić młodych ludzi i ich rodziców do wyboru zawodów rzemieślniczych.

 

Podkreślono, że aby nawiązać współpracę w tym zakresie, potrzebni są rzemieślnicy mogący przeprowadzić pokazy studyjne promujące ich pracę. Kolejnym krokiem będzie stworzenie grupy rzemieślników, która mogłaby przyjąć uczniów na naukę zawodu.

 

Dokonano wyboru nowego Dziekanatu Członków Mazowieckiej Izby. Dziekanem Starszyzny Członków MIRiP został Pan Edward Tomasz Połaski.

Wstecz

baner toplayer
baner z nowym numerem konta