Spotkanie Świąteczno - Noworoczne

10.01.2024, w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie o godz. 17.00 odbyło się spotkanie Świąteczno - Noworoczne. Na uroczystość zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawiciele Cechów i Spółdzielni, przewodniczący komisji egzaminacyjnych, członkowie komisji oświatowej MIRIP oraz goście z poza struktur Izby. Prezes Izby Pan Zdzisław Siwiński przywitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności: Ekscelencję Ks. Biuskupa Rafała Markowskiego, honorowego prezesa Izby Bogusława Wójcika, prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysława Grodzkiego, posła na sejm Piotra Uścińskiego, prezesa Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia Włodzimierza Ostrowskiego razem z dyrektor tejże Izby Agnieszką Harasim, prezesa Fundacji Grom Siła i Honor Agnieszkę Petelicką, generała Waldemara Skrzypczaka, dyrektor generalną Związku Rzemiosła Polskiego Edytę Doboszyńską, dyrektora ds. rozwoju i komunikacji Związku Rzemiosła Polskiego Norberta Pruszanowskiego, prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego Krzysztofa Łukę, prezesa Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Wiesława Kołodziejskiego jako reprezentanta marszałka województwa mazowieckiego. Następnie przez członka zarządu Izby Andrzeja Żaka został odczytany fragment ewangelii Łk. 2,1-14. Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Wiesław Kołodziejski odczytał list okolicznościowy od marszałka Adama Struzika. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Ekscelencji Ks. Biskupa Rafała Markowskiego, jak również poświęcenie przez niego opłatka. Po zakończeniu części oficjalnej zgromadzeni podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne. Następnie prezes Izby zaprosił zgromadzonych na poczęstunek.

Wstecz